Blanketter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter

Här hittar du olika blanketter:

  • för att begära ersättning för dig som tjänstgjort som instruktör/handledare eller elev.
  • anhörigblankett för användning vid utbildning
  • modellrelease för foton, för myndig person respektive minderårig, inklusive informationsbrev

Ersättning

Reseräkning elev

Ladda ned

Utbetalning arvode

Ladda ned

Intyg om förlorad arbetsförtjänst

Ladda ned

Fotografering

Informationsblad vid fotografering

Ladda ned

Modell release

Ladda ned

Modell release för minderårig

Ladda ned

Övriga blanketter

Närmast anhörig vid utbildningar

Ladda ned