Riktlinjer - policy | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer - policy

Svenska Lottakårens policy ger vägledning inom olika områden för att ditt medlemskap och/eller deltagande på utbildning ska bli så bra som möjligt.

Resepolicy ger riktlinjer kring hur vi inom organisationen och i samband med utbildning tar oss från punkt a till punkt b.

Alkohol- och dropgpolicy ger riktlinjer kring hur vi hanterar alkohol i organisationen. Droger tar vi helt avstånd från.

Social media policy ger riktlinjer kring hur vi utrycker oss i våra kanaler på internet.

Integritetspolicy för Svenska Lottakåren hittar du här. Även kåren som egen juridisk person ska ha en integritetspolicy antagen för kåren, en mall finns nedan.

IT-policy för funktionärer är en riktlinje för hur funktionärer ska hantera den data hon får tillgång till i sin roll. Den ska alla funktionärer känna till och följa. 

Sponsringspolicy ger riktlinjer för hur sponsring ska utformas.

Alkohol- och drogpolicy

Ladda ned

Resepolicy

Ladda ned

Sociala medie policy

Ladda ned

Integritetspolicy - mall för lottakår

Ladda ned

IT-policy för funktionärer

Ladda ned

Sponsringspolicy

Ladda ned