Riktlinjer - policy | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer - policy

Svenska Lottakårens policy ger vägledning inom olika områden för att ditt medlemskap och/eller deltagande på utbildning ska bli så bra som möjligt.

Resepolicy ger riktlinjer kring hur vi inom organisationen och i samband med utbildning tar oss från punkt a till punkt b.

Alkohol- och dropgpolicy ger riktlinjer kring hur vi hanterar alkohol i organisationen. Droger tar vi helt avstånd från.

Social media policy ger riktlinjer kring hur vi utrycker oss i våra kanaler på internet.

Integritetspolicy för Svenska Lottakåren hittar du här. Även kåren som egen juridisk person ska ha en integritetspolicy antagen för kåren, en mall finns nedan.

IT-policy för funktionärer är en riktlinje för hur funktionärer ska hantera den data hon får tillgång till i sin roll. Den ska alla funktionärer känna till och följa. 

Sponsringspolicy ger riktlinjer för hur sponsring ska utformas.

Krishanteringsplanen är en hjälp vid krishantering och ska läsas av alla handledare, instruktörer, kurschefer eller annan med ansvar för verksamhet som bedrivs i Svenska Lottakåren.

Alkohol- och drogpolicy

Ladda ned

Resepolicy

Ladda ned

Sociala medie policy

Ladda ned

Integritetspolicy - mall för lottakår

Ladda ned

IT-policy för funktionärer

Ladda ned

Sponsringspolicy

Ladda ned

Krishanteringsplan - rev 31 maj 2020

Ladda ned