Riksstämma 2018 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Riksstämma 2018

Vartannat år genomför Svenska Lottakåren riksstämma. Det är organisationens högsta beslutande organ. På riksstämman fattar kårernas representanter, ombuden, beslut om bland annat inriktningen på verksamheten de kommande två åren och vilka som ska ingå i överstyrelsen. 2018 års riksstämma genomförs 17-18 november i Helsingborg.

På de här sidorna hittar du information om riksstämman i höst.

Vem ska leda organisationen?

På riksstämman väljer ombuden de personer som de kommande två åren ska leda organisationen. Riksstämman väljer bland annat, rikslottachef, vicar och ledamöter. Valberedningen lägger fram ett förslag till riksstämman men deras förslag blir inte bättre än de förslag på personer som lämnas in av medlemmar och lottakårer. Lämna ditt förslag

Påverka organisationen

Alla medlemmar och lottakårer kan lämna in förslag, motioner, till riksstämman. Mall för en motion hittar du här

Anmälan

Det är ombuden som har beslutanderätt och rösträtt på riksstämman men alla medlemmar kan delta som åhörare. Du anmäler dig via din lottakår.
Inbjudan till riksstämman kommer att skickas till lottakårernas postadress i början av juni och i samband med det kommer kårerna även att kunna göra anmälningar via ett webbformulär.