Riksstämma 2020 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Riksstämma 2020

Vartannat år genomför Svenska Lottakåren riksstämma. Det är organisationens högsta beslutande organ. På riksstämman fattar kårernas representanter, ombuden, beslut om bland annat inriktningen på verksamheten de kommande två åren och vilka som ska ingå i överstyrelsen. 2020 års riksstämma genomförs digitalt via programmet Zoom den 8:e, 11:e, 12:e och 17:e oktober. 18:e oktober är reservdag för förhandlingarna.

All information om årets riksstämma hittar du här på hemsidan. I dokumentet "Hållpunkter inför riksstämman" nedan finns förklaringar på vilka aktiviteter som genomförs vilken dag. Observera att samtliga datum som nämns ovan ingår i riksstämman och är obligatoriska för ombuden (eller då ombud har förhinder, för ersättare).

Guldmedaljörerna kommer att uppmärksammas under stämmoförhandlingarna. Mer information om hur guldmedaljerna kommer att delas ut ges av medaljkommittén närmare stämmans genomförande. Bild på kårens guldmedaljör skickas till info@svenskalottakaren.se senast 30 september.

Uppdatering 23 april: Med hänsyn till den allvarliga situationen vi befinner oss i och osäkerheten i hur vår nära framtid kommer att te sig, till exempel hur länge de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer att gälla, menar överstyrelsen att riksstämman 2020 behöver genomföras digitalt. Beslutet togs efter noggranna överväganden på överstyrelsen ordinarie möte den 15 april. Informationsbrev som skickats till alla funktionärer med post hittar du nedan.

Uppdatering 10 juni: En ny version av kallelsen till riksstämman 2020 skickades ut till alla kårer för att återspegla det förändrade sättet att genomföra riksstämman. 

Uppdatering 7 juli: All information från det senaste infomötet, den 29e juni, finns nu nedan som bifogad fil. 

22 och 30 september bjuder LÖ in till genomgång av motioner och propostioner och du kommer att kunna ställa förtydligande frågor. Det är samma information bägge kvällarna, du väljer det tillfälle som passar bäst för dig. Tiderna är 22:a september är 18.30 och den 30:e 20.00. 

 

Information till funktionärer om digital riksstämma

Ladda ned

Frågor och svar från infomötet 29e juni

Ladda ned

Föredragningar infomötet 29e juni

Ladda ned

Kallelse

Kallelse till riksstämman - ny 200608

Ladda ned

Hållpunkter inför riksstämman - reviderad 200630

Ladda ned

Information från riksförbundets valberedning

Information från valberedningen

Ladda ned

Blankett för nominering till riksstämman från lottakår

Ladda ned

Blankett för nominering till riksstämman från enskild medlem

Ladda ned

Blankett för meritförteckning vid nominering

Ladda ned