Riksstämma 2020 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Riksstämma 2020

Vartannat år genomför Svenska Lottakåren riksstämma. Det är organisationens högsta beslutande organ. På riksstämman fattar kårernas representanter, ombuden, beslut om bland annat inriktningen på verksamheten de kommande två åren och vilka som ska ingå i överstyrelsen. 2020 års riksstämma genomförs 17-18 oktober i Stockholm.

Uppdatering 23 april: Med hänsyn till den allvarliga situationen vi befinner oss i och osäkerheten i hur vår nära framtid kommer att te sig, till exempel hur länge de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer att gälla, menar överstyrelsen att riksstämman 2020 behöver genomföras digitalt. Beslutet togs efter noggranna överväganden på överstyrelsen ordinarie möte den 15 april.

En ny version av kallelse till riksstämman 2020 kommer att skickas ut under maj till alla kårer för att återspegla det förändrade sättet att genomföra riksstämman.

Informationsbrev som skickats till alla funktionärer med post hittar du nedan.

Information till funktionärer om digital riksstämma

Ladda ned

Kallelse

Kallelse till riksstämman

Ladda ned

Praktiska anvisningar inför riksstämman

Ladda ned

Hållpunkter inför riksstämman

Ladda ned

Information från riksförbundets valberedning

Information från valberedningen

Ladda ned

Blankett för nominering till riksstämman från lottakår

Ladda ned

Blankett för nominering till riksstämman från enskild medlem

Ladda ned

Blankett för meritförteckning vid nominering

Ladda ned