Ombudsutbildning | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Ombudsutbildning

Till stöd inför riksstämman har överstyrelsen tagit fram en ombudsutbildning som kan genomföras som självstudier eller som en gemensam aktivitet i kåren eller i ett nätverk.

Ombudsutbildningen syftar till att vara en hjälp för kårer och de ombud som ska representera kåren under riksstämman 2020.

Del 1 går igenom hur riksstämman går till och ombudens roll. För dig som ombud är utbildningen ett sätt att stärka dina kunskaper för att kunna tillämpa kårens demokratiska rättigheter. För dig som åhörare är det ett sätt att få mer insikt och förståelse för vad det är som händer under riksstämman. 

Inför att vi nu, för första gången ska genomföra påverkanstorg så ingår självklart information om hur det går till i utbildningen. Överstyrelsens förhoppning är att påverkanstorget ska bidra till ett engagemang och en utökad demokratisk process i vilken de olika motionerna och propositionerna kan diskuteras innan de sedan lyfts för beslut under förhandlingarna.

Del 2 går igenom hur stämman kommer att genomföras med de stödsystem som kommer att användas för att säkerställa den demokratiska processen. Del 2 riktar sig till ombud och ersättare.

Överstyrelsen har även tagit fram en ordlista för att underlätta för ombud som aldrig har deltagit under en riksstämma. 

Introduktion till ombudsutbildningen

Ladda ned

Del 1 Ombudsutbildning - power point

Ladda ned

Del 1 Ombudsutbildning - pdf för utskrift

Ladda ned

Del 1 Ombudsutbildning - pdf med åhörarkopior

Ladda ned

Del 2 Ombudsutbilning - powerpoint

Ladda ned

Ordlista

Ladda ned