Samarbeten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeten

Svenska Lottakåren samarbetar med en rad olika myndigheter och organisationer. Här kan du läsa mer om våra största samarbeten. Utöver dessa är Svenska Lottakåren också medlemmar i och samverkar med andra organisationer. Dessa hittar du längst ner på sidan.

Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté

 

 

Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS) är ett samverkansorgan mellan landets 18 försvarsorganisationer, av vilka Svenska Lottakåren är en. FOS finns på central, regional och lokal nivå. 

Fryshuset

Fryshuset

 

Svenska Lottakåren och Fryshuset driver gemensamt ledarskaps- och krisberedskapsprogrammet Mpower för unga kvinnor och män.

Försvarsmakten

 

Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar både kvinnor och män för frivilligavtal med Försvarsmakten. Ett frivilligavtal innebär, till skillnad mot en anställning, att du utbildar dig och tjänstgör på din egen fritid. Primärt utbildar vi för så kallade specialisttjänster i förplägnad, underrättelse och ledningsstöd inom Hemvärnet Tillsammans med Försvarsmakten erbjuder vi unga tjejer möjlighet att prova på det militära livet. Tjejlägret ”Trotsa motståndet” och Rookie är utbildningar för dig som är tjej mellan 15-18 år. Svenska Lottakåren utbildar också militära instruktörer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Svenska Lottakåren driver med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) krismedvetenhetsprojektet ”Sköt dig själv” som fokuserar på den egna individens förmåga att vara rustad för exempelvis längre strömavbrott i det egna hemmet. Svenska Lottakåren och Fryshuset driver med stöd från MSB ledarskaps- och krisberedskapsprogrammet Mpower för unga kvinnor.

Post- och telestyrelsen

 

Svenska Lottakåren bistår myndigheten med utbildade lottor för insats i den nationella telesamverkansgruppen.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar lottor för insatser i myndighetens strålskyddsorganisation i form av provtagare och verksamhetsledare. Om Sverige skulle drabbas av radioaktivt nedfall undersöker provtagarna om betesgräset är kontaminerat.

Jordbuksverket

 

Svenska Lottakåren bistår myndigheten med utbildade stabsassistenter för insats i myndighetens krisorganisation.

Svenska Lottakåren är medlem i följande organisationer

Armé-, marin- och flygfilm 

Cancerfonden (huvudmannaorganisation)

Folk och Försvar

Studieförbundet Sensus

Svenska FN-förbundet

UN Women