Totalförsvarsinformation - lärarhandledning | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Totalförsvarsinformation - lärarhandledning

Vad är säkerhetspolitik? Hur påverkar det mig i vardagen? Vilket är mitt ansvar som individ, kommunens ansvar och statens ansvar när det sker en kris i samhället? Svenska Lottakåren och Folk och Försvar har tillsammans tagit fram ett utbildningspaket i totalförsvarsinformation bestående av fyra filmer med tillhörande frågor. Tanken är att informationsmaterialet ska användas i gymnasieskolans undervisning.

I filmerna beskrivs hur samhället arbetar med att säkerställa allas vår säkerhet vid kris och krig och på vilket sätt du som medborgare kan ta ansvar redan i dag för att Sverige ska ha en bra försvarsförmåga, både i krissituationer som exempelvis översvämningar och långvariga strömavbrott, men även i värsta fall ett krig.

Informationsmaterialet är riktat mot gymnasieskolans undervisning. Det går även att finna tydliga kopplingar till flertalet av gymnasieskolans ämnesplaner. Framförallt i de samhällsorienterade ämnena, men även i naturkunskap. 

På den här sidan hittar du alla fyra filmerna och en lärarhandledning, skriven av en lotta och gymnasielärare, som innehåller frågeställningar till varje film men även de kopplingar som materialet har mot gymnasieskolans ämnesplaner.

Efter att du använt materialet välkomnar vi gärna din återkoppling på info@svenskalottakaren.se.

Ladda ner lärarhandledningen

Dokumentet innehåller information om filmerna, frågeställningar kopplade till varje film, kopplingar till gymnasieskolans ämnesplaner samt information om Svenska Lottakåren och Folk och Försvar.

Lärarhandledning

Ladda ned

Del 1: Säkerhetspolitik och totalförsvar

Del 2: Krisberedskap

Del 3: Vår säkerhet

Del 4: Du och samhället