Rosa tröja och tatuering SLK

Vad vi gör

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Som lotta bidrar du till samhällets motståndskraft på olika sätt.

Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation med uppgift att öka försvarsviljan och att rekrytera och utbilda frivilliga till totalförsvaret.

Som lotta kan du göra en insats i både vardag, kris och krig.

Medlem

Som medlem, lotta, är du en viktig del i att sprida kunskap om samhällets krisberedskap, totalförsvaret och allas vårt ansvar att bidra. Inte minst genom att stå upp för våra grundläggande demokratiska värderingar. 

Vårt gemensamma försvar är starkt om vi som bor i Sverige är villiga att ta vårt ansvar. 

Krisberedskap

Samhällets krisberedskap är en självklar arena för Svenska Lottakåren. Vi har länge haft omfattande utbildningar i krishantering, säkerhetspolitik och ledarskap. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar vi allmänheten i hemberedskap.

Totalförsvaret

Militära försvaret

Svenska Lottakåren utbildar frivilliga inom flera olika militära kompetenser med placering i Försvarsmakten. Du kan exempelvis hitta lottor som stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar. Svenska Lottakåren har även ett eget gediget instruktörsprogram. Vi vet att den kvinnliga förebild som ges i form av egna instruktörer sporrar och entusiasmerar yngre lottor att utbilda sig vidare och våga anta större utmaningar.

Civila försvaret

Svenska Lottakåren utbildar frivilliga för placering hos civila myndigheter och länsstyrelser. Vi utbildar stabsassistenter och registratorsassistenter som stärker myndigheternas kris- och krigsorganisation. Vi samarbetar till exempel med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen och Länsstyrelsen Skåne.

Svenska Lottakåren utbildar även stabsassistenter till vår egen Stabspool, en resurs som finns tillgänglig för avrop från myndigheterna i händelse av en samhällskris.