Kvinna med grön tröja märkt #Lottakåren

Vår organisation

Svenska Lottakåren är uppbyggd av lokala lottakårer med egna aktiviteter och medlemsutbud på orten. En medlem, en lotta, kan välja att tillhöra en lokal lottakår eller ett medlemskap utan kårtillhörighet. I det senare fallet är lottan direkt ansluten till organisationen Svenska Lottakåren.

Alla kvinnor, oavsett ålder, som är medborgare eller folkbokförda i Sverige kan bli lottor. 

Du väljer ditt engagemang

Som lotta kan du, beroende på ålder och hur mycket du vill engagera dig, utbilda dig för ett militärt avtal, engagera dig i samhällets krishantering, gå våra ungdomsutbildningar eller jobba som funktionär i din lottakår. Självklart kan du också välja att enbart stödja organisationen med ditt medlemskap.

Medlemskapet

Svenska Lottakåren har två olika typer av medlemskap; med eller utan kårtillhörighet.

Medlemskapet med kårtillhörighet ger dig, förutom tillgång till organisationens utbildnings- och verksamhetsutbud, möjlighet att vara aktiv i den lokala lottakåren som finns på din ort och ta del av det medlemsutbud som finns där. Du kan också engagera dig i kårstyrelsen och på så sätt driva verksamheten framåt. Som medlem i en lokal lottakår har du också rätt att delta på kårstämman och i den demokratiska processen. Alla lokala lottakårer och kåranslutna medlemmar ingår i Svenska Lottakåren.

Om du väljer ett medlemskap utan kårtillhörighet är du direktansluten till Svenska Lottakåren. Du får tillgång till organisationens utbildnings- och verksamhetsutbud och kan precis som kåranslutna lottor utbilda dig för militära avtal, krishanteringsuppdrag eller delta på våra utbildningar. Du kan också påverka den demokratiska processen genom att sända in motioner till riksstämman, men du har inget ombud på riksstämman.

Riksstämma och överstyrelse

Riksstämman sammanträder vartannat år och är organisationens högsta beslutande organ. Alla lottakårer representeras på riksstämman av ombud och det är dessa ombud som beslutar om Svenska Lottakårens verksamhet under den kommande mandatperioden. Riksstämman väljer riksförbundets ordförande, rikslottachef och ledamöter till överstyrelsen. Överstyrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna och driver Svenska Lottakårens verksamhet. Rikslottachefen är ordförande i överstyrelsen. Överstyrelsens presidium består av rikslottachefen, vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren.

Vår beskyddare

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Svenska Lottakårens beskyddare.

Kansli

I Stockholm finns ett kansli med anställda tjänstemän. Här arbetar man bland annat med uppdrags- och utbildningsplanering, marknadsföring, information, ekonomi och övrig administration. Svenska Lottakårens juridiska namn är Riksförbundet Sveriges lottakårer.

Preview image for the video "SLK organisation".

Lottakårer

Svenska Lottakåren är uppbyggd av lokala lottakårer som anordnar lokala aktiviteter. Lär dig mer om den eller de lottakårer som finns närmast där du bor.

Hitta din lottakår
Två unga kvinnor som är medlemmar i Svenska Lottakåren

Starta ny lottakår eller bilda en lottagrupp

Finns det ingen lottakår där du bor? Då kan du starta en egen lottakår eller bilda en lottagrupp under en befintlig lottakår.

Älvkarleö herrgård

Vid Dalälven i det natursköna Uppland ligger Svenska Lottakårens konferensanläggning Älvkarleö herrgård, med anor från 1700-talet. Här håller vi många av våra egna kurser och konferenser. Omgivet av lugn och skönhet, långt från stress och buller, men ändå bara knappt två timmars resa från Stockholm erbjuder Älvkarleö herrgård en avstressande konferens eller semester med bra och familjär service, god mat och möjligheter till avkoppling i vacker natur.

Boka på Älvkarleö herrgård