Personuppgiftspolicy | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgiftspolicy

Svenska Lottakåren ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Den information som registreras sparas i våra register och kommer bara att användas av vår organisation. Vi värnar om din personliga integritet och lämnar inte dina personuppgifter vidare till tredje part förutom när du tecknar avtal med en myndighet, annan organisation, eller ansökt till en kurs som genomförs i samarbete med annan organisation eller myndighet. Dina personuppgifter kan då komma att lämnas ut till berörd organisation eller myndighet för att du ska kunna genomföra utbildningen eller teckna ditt avtal.

Du har rätt att kostnadsfritt, två gånger per år, begära information från oss om vilka personuppgifter vi har sparade. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga.

Begäran om utdrag ur våra register måste ske skriftligen. Skicka begäran till:

Svenska Lottakåren
Box 2240
103 16  Stockholm