Resepolicy | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Resepolicy

Resor till och från kursplatsen får enbart bokas i direkt anslutning till kurs. Önskar du göra ändringar i din resväg måste du av försäkringsskäl själv bekosta hela resan.

Du bokar din resa genom SJ eller Svenska Lottakårens resebyrå. Anvisningar får du i samband med att du blir antagen till utbildningen. Du har rätt till resa motsvarande 2:a klassens tågbiljett. Reser du med egen bil får du ersättning till max vad motsvarande 2:a klassens tågbiljett skulle kostat samt efter gällande regler för skattefri milersättning. Flygbiljett tilldelas enbart om restiden överstiger 10 timmar och efter samråd med Svenska Lottakårens kansli.

Utlägg i samband med resor ersätts enbart mot uppvisande av kvitto. Detta gäller både för tur och returresor.

Transport från tågstationen, eller i vissa fall flygplatsen, till utbildningsplatsen ordnas av Försvarsmakten. Du blir alltid hämtad och ska därför vara noga med att meddela utbildningsplatsen dina ankomst- och avresetider. Mer information kring detta får du när du är antagen till utbildning.