Riksstämma 2022

Vartannat år genomförs Svenska Lottakårens riksstämma och i år är det dags igen. Riksstämman 2022 genomförs digitalt.

Riksstämman är organisationens högsta beslutande församling. I stadgan kan du läsa mer om formalia kring riksstämman. På riksstämman väljs bland annat ledamöter till överstyrelsen, en rikslottachef och riksförbundets ordförande. Lottakårernas ombud väljs vid kårstämman 2022 och representerar kårens medlemmar vid riksstämman. Riksstämman består av ett påverkanstorg (där enbart ombuden deltar) och stämmoförhandlingar.

Alla medlemmar kommer kunna följa stämmoförhandlingarna via Svenska Lottakårens YouTube-kanal. Har du frågor om riksstämman kan du skicka dem till riksstamma[at]svenskalottakaren.se.

Uppdatering 10 maj: Överstyrelsen har fattat beslut om justering av tidslinjen, eftersom Påverkanstorget är en del av Riksstämman.

Tidslinje

  • 22 maj - kallelse kårerna tillhanda
  • 7 juni - sista dag för nomineringar till personvalen
  • 22 juli - sista dag som motioner ska ha inkommit till kansliet
  • 26 augusti - sista dag för anmälan av ombud
  • 17 september - Överstyrelsens svar och handlingar är kårerna tillhanda
  • 4 oktober - presentation av motionerna (enbart ombud)
  • 6 oktober - presentation av propositioner (enbart ombud)
  • 22 oktober - Påverkanstorg, kl. 9-15 (enbart ombud - röstlängden justeras 8.45)
  • 23 oktober - Påverkanstorg, kl. 9-15 (enbart ombud - röstlängden justeras 8.45)
  • 12 november - Stämmoförhandlingar, kl. 9.15-20, (röstlängden justeras 8.45)

Nominering av personer

Kårer och enskilda medlemmar kan lämna förslag på namn till de olika valen. Information om hur det går till kommer från riksförbundets valberedning i slutet av april.

Skriv motioner

Kårer och enskilda medlemmar kan lämna in förslag, så kallade motioner, på hur organisationen ska förändras eller utvecklas framåt. För att lämna in en motion använder du motionsmallen som du hittar bland dokumenten längst ner på den här sidan.

Du kan även lämna in motionen digitalt och signerar då med Bank-ID.

Guldmedaljörer

I samband med riksstämman delas Svenska Lottakårens medalj Kungliga förtjänstmedalj i guld ut. Eftersom riksstämman är digital kommer kårerna själva att dela ut medaljen men alla guldmedaljörerna uppmärksammas under stämmoförhandlingarna. Kårer som har guldmedaljörer uppmanas att skicka in en bild på överlämnandet av medaljen till info[at]svenskalottakaren.se senast 5 oktober.

Kallelse

Överstyrelsen kallar härmed enligt 4 kap. 5§ stadgan för Riksförbundet Sveriges lottakårer, Riksförbundets ordförande och lottakårers ombud till Riksförbundet Sveriges lottakårers ordinarie riksstämma.

Kallelse Rikstämma 2022

Ladda ner (201.12 KB)

Nominera till de val som ska göras vid riksstämman

Följebrev

Ladda ner (108.08 KB)

Meritförteckning

Ladda ner (16.22 KB)

Nomineringsblankett, lottakår

Ladda ner (194.5 KB)

Nomineringsblankett, enskild medlem

Ladda ner (196 KB)

Skriv en motion till riksstämman

Motionsmall

Ladda ner (62.84 KB)

Stöd för att förstå riksstämman

Vem är vem? - beskrivning av roller

Ladda ner (47.45 KB)

Ordlista

Ladda ner (1.02 MB)