Ombudsutbildning

Till stöd inför riksstämman har överstyrelsen tagit fram en ombudsutbildning som kan genomföras som självstudier eller som en gemensam aktivitet i kåren eller i ett nätverk.

Ombudsutbildningen syftar till att vara en hjälp för kårer och de ombud som ska representera kåren under riksstämman 2022.

Det är under Påverkanstorget som diskussion, nya förslag lyfts, eventuella yrkande gällande motioner och propositioner sker. Under stämmoförhandlingarna kommer inga nya förslag att kunna lyftas. Påverkanstorget är en del av riksstämman men genomförs tidsmässigt skilt från förhandlingarna.

Del 1 går igenom hur riksstämman går till och ombudens roll. För dig som ombud är utbildningen ett sätt att stärka dina kunskaper för att kunna tillämpa kårens demokratiska rättigheter. För dig som åhörare är det ett sätt att få mer insikt och förståelse för vad det är som händer under riksstämman. 

Del 2 går igenom hur stämman kommer att genomföras med de stödsystem som kommer att användas för att säkerställa den demokratiska processen. Del 2 riktar sig till ombud och ersättare.

Överstyrelsen har även tagit fram en ordlista för att underlätta för ombud som aldrig har deltagit under en riksstämma. 

Introduktion till ombudsutbildningen

Ladda ner (242.05 KB)

Ordlista

Ladda ner (1.02 MB)

Del 1 - Ombudsutbildning

Ladda ner (283.94 KB)

Del 2 - Ombudsutbildning

Ladda ner (194.03 KB)