""

Riksstämma 2024 och 100-årsjubileum

Vartannat år genomförs Svenska Lottakårens riksstämma. 2024 är det dags för riksstämma och bankett för att fira vårt 100-årsjubileum.

Riksstämman är organisationens högsta beslutande församling. I I vår stadga (kapitel 4) kan du läsa mer om formalia kring riksstämman. På riksstämman väljs bland annat ledamöter till överstyrelsen, en rikslottachef och riksförbundets ordförande. Lottakårernas ombud väljs vid kårstämman 2024 och representerar kårens medlemmar vid riksstämman. Riksstämman består av ett motions- och propositionsutskottsmöte (där enbart ombuden deltar) och stämmoförhandlingar.

Riksstämman 2024 består av ett motions- och propositionsutskottsmöte (där enbart ombuden deltar) och stämmoförhandlingar. 

Som medlem är du välkommen till riksstämman 2024, du står själv för kostnaden om det inte har beslutats annat i just din kår.

Information inför Svenska Lottakårens Riksstämma 2024 med bankett för att fira vårt 100-årsjubileum

Datum: 16-17 november 2024
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö
Tid: kl.11.30 lördag till kl. 13.00 söndag (viss justering kan behöva göras)

Vi erbjuder ett konferenspaket. De lottor som vill resa till Skogshem & Wijk på egen hand och vara där utan att delta i riksstämma och bankett arrangerar detta på egen hand. 

Riksförbundet kommer dessvärre inte att ha möjlighet att hantera olika alternativ för vistelse.

Kostnad för deltagande och boende den 16-17 november 2024 är 2650 kr/person. Kostnaden baseras på boende i dubbelrum en natt, plats i plenumsalen, fika (fm och em), mingel och bankett. Inga resor ingår i angiven kostnad så räkna med att de tillkommer. Om du önskar boka enkelrum tillkommer 300 kr/natt. 

Om du ordnar ditt boende på egen hand (ej på Skogshem & Wijk) så betalar du plats i plenumsalen, fika (fm och em), mingel och bankett, vilket blir ca 1460 kr. 

Om du behöver anlända redan fredag kväll (15 november) kommer du att kunna boka på en övernattning, cirka 1200 kr/natt dubbelrum eller cirka 1500 kr/natt enkelrum. 

Ombuds resor bekostas av riksförbundet. Kostnadseffektiva alternativ, med minsta klimatpåverkan ska eftersträvas. 

Om du är hedersledamot eller gäst bjuds du in till riksstämma med bankett i separat inbjudan. Riksförbundet bekostar ditt deltagande.  

Om du är guldmedaljör bjuds du in till riksstämma med bankett i separat inbjudan. Riksförbundet bekostar ditt deltagande.  

Digital röstning på riksstämman

För att underlätta och effektivisera röstning i samband med förhandlingarna under riksstämman 2024 kommer vi att använda Suffra precis som vid riksstämman 2022. Det gör att ombud behöver ha med sig en smart telefon eller surfplatta till riksstämman. En bärbar dator kan självklart också fungera men kanske kan vara klumpigare att hantera.

Arbetsutskott ersätter påverkanstorg

Precis som våra digitala riksstämmor kommer riksstämman 2024 ske i två steg. Vid de digitala riksstämmorna genomförde vi först påverkanstorg och därefter förhandlingar. Vid riksstämman 2024 ersätts påverkanstorget av arbetsutskott (AU). AU genomförs digitalt 26 oktober och är då en obligatorisk del för ombud och vid det tillfället öppnas riksstämman.

Information om AU - uppdaterad maj 2024

Ladda ner (48.89 KB)

Hålldatum inför 16-17 november

Dessa möten är enbart för ombud och ersättare för ombud.

  • 26 juli - sista dag för inlämnande av motioner
  • 1 oktober 2024 kl. 18.30-21.00 genomförs motions- och propositionsmöte i Zoom (inbjudan kommer att läggas ut på webbsidan).
  • 26 oktober 2024 kl.09.00-17.00 Arbetsutskott digitalt. 

Kallelse

Kallelsen till riksstämman har skickats ut under v20 via post till lottakåren samt via mejl till lottakårens kårmejl.

I kallelsen hittar du mer information om/inför banketten, t ex klädkod men även hur anmälan till riksstämman görs.

Funktionärer 

Till riksstämman 2024 söker vi funktionärer som vill hjälpa till att göra vår jubileumsstämma extra fantastisk. Du är serviceinriktad och tycker om att möta människor. Läs mer om rollen som funktionär och anmäl ditt intresse senast 20 maj.

Funktionär riksstämman 2024

Ladda ner (161.95 KB)

Informationsmöten   

Överstyrelsen, kansliet och valberedningen kommer att bjuda in till tre digitala informationsmöten under vårvintern 2024 för att informera om valberedningens arbete, kommunikationsplanen kring 100-årsjubiléet samt vilka aktiviteter som kommer genomföras på nationell nivå samt erbjudas till kårer lokalt för att uppmärksamma 100-årsjubiléet. Datum för dessa möten kommer att publiceras i början av 2024.   

Vi kommer även att ha en stående punkt i varje nummer av Lottaposten om 100-årsjubiléet, vad som gjorts, vad som kommer framöver och vad kårer kan göra lokalt.   

Motioner

Du kan påverka organisationen genom att lämna in en motion med förslag på hur du vill att organisationen ska utvecklas. Det är en fördel om du har fler som skrivit under motion och därmed står bakom den, till exempel genom att motionen har tagits upp på kårstämman och kårstämman beslutar sig för att stå bakom förslaget.

Sista datum för inlämnande av motioner till riksstämman är enligt stadgan tre månader innan rikstämman inleds, vilket är med motions- och propositionsutskottsmötet 26 oktober, vilket innebär den 26 juli 2024 enligt datum ovan.

Stadgan kapitel 4, §6
Motioner till ordinarie riksstämma kan lämnas av lottakår eller av enskild medlem och ska skriftligen vara överstyrelsen tillhanda senast tre månader före riksstämman.

Guldmedaljörer

I samband med riksstämman delas Svenska Lottakårens medalj Kungliga förtjänstmedalj i guld ut. Ansökan för Kunglig förtjänstmedalj i guld ska vara inlämnad senast 15 oktober 2023. 

Klädsel

Plenum:

Föreningsdräkt (nu gällande modell eller äldre modell) alternativt prydlig klädsel, marinblå eller svart dräkt med vit skjorta/blus.

Bankett:

Föreningsdräkt (nu gällande modell eller äldre modell) alternativt mörk kostym eller daglig dräkt.

Nominera till de val som ska göras vid riksstämman

Vid riksstämman ska val till bland annat lottaöverstyrelsen (LÖ) göras. Valberedningen behöver din hjälp med att finna lämpliga kandidater som är villiga att arbeta i LÖ.

Valberedningens följebrev 2024

Ladda ner (354.63 KB)

Överstyrelsens uppdrag

Ladda ner (259.54 KB)

Meritförteckning för nomineringar

Ladda ner (19.23 KB)

Nomineringsunderlag 2024

Ladda ner (194.5 KB)

Nomineringsblankett 2024 Ensk. medl.

Ladda ner (193.5 KB)

Skriv en motion till riksstämman

Motionsmall

Ladda ner (62.84 KB)

Stöd för att förstå riksstämman

Vem är vem? - beskrivning av roller

Ladda ner (47.45 KB)

Ordlista

Ladda ner (1.07 MB)

Frågor och svar Valberedningen

Ladda ner (293.44 KB)