fanvakt på scenen

Riksstämmoprotokoll

Riksstämman sammanträder vartannat år och är organisationens högsta beslutande organ.

Alla lottakårer representeras på riksstämman av ombud och det är dessa ombud som beslutar om Svenska Lottakårens verksamhet under den kommande mandatperioden. Riksstämman väljer riksförbundets ordförande, rikslottachef och ledamöter till överstyrelsen.

Protokoll från och med riksstämman 2010 hittar du här. Protokollen från riksstämmorna innan dess finns i pappersform på kansliet. 

Protokoll

Riksstämmoprotokoll nr 57 12 november 2022 justerat.pdf

Ladda ner (5.53 MB)

Protokoll nr 55 - extra riksstämma 2021

Ladda ner (1.08 MB)

Protokoll nr 55 - riksstämma 2020

Ladda ner (4.5 MB)

Protokoll nr 54 - riksstämma 2018

Ladda ner (1.66 MB)

Protokoll nr 53 - riksstämma 2016

Ladda ner (495.75 KB)

Protokoll nr 52 - riksstämma 2014

Ladda ner (98.68 KB)

Protokoll nr 51 - riksstämma 2012

Ladda ner (91.78 KB)

Protokoll nr 50 - riksstämma 2010

Ladda ner (73.68 KB)