Väg som leder bortåt med ett träd vid sidan

Riktlinjer

Svenska Lottakårens riktlinjer ger vägledning inom olika områden för att ditt medlemskap och/eller deltagande på utbildning ska bli så bra som möjligt.

Resepolicy ger riktlinjer kring hur vi inom organisationen och i samband med utbildning tar oss från punkt A till punkt B. 

Alkohol- och drogpolicy ger riktlinjer kring hur vi hanterar alkohol i organisationen. Droger tar vi helt avstånd från.

Sociala medie-policy ger riktlinjer kring hur vi utrycker oss i våra kanaler på internet.

Sponsringspolicy ger riktlinjer för hur sponsring ska utformas.

Riktlinje för profilprodukter talar om hur Svenska Lottakårens varumärke får användas på profilprodukter.

Integritetspolicy för Svenska Lottakåren hittar du här. Även kåren som egen juridisk person ska ha en integritetspolicy antagen för kåren, en mall finns nedan.

IT-policy för funktionärer är en riktlinje för hur funktionärer ska hantera den data hon får tillgång till i sin roll. Den ska alla funktionärer känna till och följa. 

Krishanteringsplanen är en hjälp vid krishantering och ska läsas av alla handledare, instruktörer, kurschefer eller annan med ansvar för verksamhet som bedrivs i Svenska Lottakåren.

Krishanteringsplan

Ladda ner (199.73 KB)

Riskanalysmall

Ladda ner (36.07 KB)

Kriskommunikationsplan

Ladda ner (120.71 KB)

Integritetspolicy - mall för lottakår

Ladda ner (60.7 KB)

IT-policy för funktionärer

Ladda ner (115.31 KB)

Resepolicy

Ladda ner (87.84 KB)

Alkohol- och drogpolicy

Ladda ner (134.11 KB)

Sociala medie-policy

Ladda ner (21.67 KB)

Riktlinje för profilprodukter

Ladda ner (127.37 KB)

Sponsringspolicy

Ladda ner (100.75 KB)