Tre kvinnor framför ett blädderblock

Samarbeten

Svenska Lottakåren samarbetar med en rad olika myndigheter och organisationer. Här kan du läsa mer om våra största samarbeten. Utöver dessa är Svenska Lottakåren också medlemmar i och samverkar med andra organisationer. Dessa hittar du längst ner på sidan.

Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté

Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS) är ett samverkansorgan mellan landets 18 försvarsorganisationer, av vilka Svenska Lottakåren är en. FOS finns på central, regional och lokal nivå.

Försvarsmakten

Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar både kvinnor och män för frivilligavtal med Försvarsmakten. Ett frivilligavtal innebär, till skillnad mot en anställning, att du utbildar dig och tjänstgör på din egen fritid. Primärt utbildar vi för så kallade specialisttjänster i förplägnad, underrättelse och ledningsstöd inom Hemvärnet Tillsammans med Försvarsmakten erbjuder vi unga tjejer möjlighet att prova på det militära livet. Tjejlägret ”Trotsa motståndet” och Rookie är utbildningar för dig som är tjej mellan 15-18 år. Svenska Lottakåren utbildar också militära instruktörer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svenska Lottakåren driver med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) krismedvetenhetsprojektet ”Sköt dig själv” som fokuserar på den egna individens förmåga att vara rustad för exempelvis längre strömavbrott i det egna hemmet. Svenska Lottakåren och Fryshuset driver med stöd från MSB ledarskaps- och krisberedskapsprogrammet Mpower för unga kvinnor.

Post- och telestyrelsen

Svenska Lottakåren bistår myndigheten med utbildade lottor för insats i den nationella telesamverkansgruppen.

Jordbruksverket

Svenska Lottakåren bistår myndigheten med utbildade stabsassistenter för insats i myndighetens krisorganisation.

Länsstyrelser

Svenska Lottakåren bistår Länsstyrelsen Skåne med utbildade stabsassistenter och registratorsassistenter för insats i myndighetens krigsorganisation.

Svenska Lottakåren är medlem i följande organisationer

Organisationer där Svenska Lottakåren är en av huvudmännen