Stabsassistent civil - olika inriktningar

Genom Svenska Lottakåren kan du stödja civila myndigheter på olika sätt. Läs mer om de olika inriktningarna.

Vi rekryterar till både Svenska Lottakårens Stabspool och till överenskommelser/avtal direkt med en myndighet. Har du inget avtal än utan ska utbilda dig från grunden ska du Söka befattning Stabsassistent civil. Har du redan ett avtal med en civil myndighet och behöver bygga på med stabskunskap ska du söka direkt till Gk Stabsassistent.

Stabspoolen

Stabspoolen är en kvalificerad förstärkningsresurs med utbildad och övad personal som civila myndigheter (t ex Jordbruksverket) och länsstyrelser kan avropa personal från vid en samhällsstörning. Efter att du är godkänd på grundkursen skriver du en överenskommelse med Svenska Lottakåren. Även din arbetsgivare ska skriva på överenskommelsen. Som stabsassistent i Stabspoolen kommer du att bli erbjuden möjlighet till övning och insats när sådana erbjuds och du förväntas i den mån din arbetsgivare tillåter det delta. Du deltar i Stabspoolskonferensen minst vartannat år för att hålla dina kunskaper uppdaterade.

Överenskommelse med myndighet

En överenskommelse med en myndighet innebär att du tillhör myndighetens krisorganisation. Myndigheten ansvarar för att du får öva och delta vid insatser i den mån du har möjlighet.

Avtal med myndighet

Ett avtal med en myndighet innebär att du blir krigsplacerad i myndighetens krigsorganisation och ska tjänstgöra där i händelse av ofred. Myndigheten ansvarar för att du får öva och ges möjlighet att delta vid insatser i vardagen eller i samband med kris i den mån du har möjlighet.

Länsstyrelsen Skåne

Du som bor i Skåne har möjlighet att utbilda dig och teckna avtal med Länsstyrelsen Skåne. Det innebär att du ingår i länsstyrelsens kris- och krigsorganisation. Du kommer att krigsplaceras. Du genomför gk stabsassistent civil senast året som du fyller 61 år.