Rekrytering av militära och civila kontaktpersoner | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Rekrytering av militära och civila kontaktpersoner

Svenska Lottakåren rekryterar militära och civila kontaktpersoner. Vi söker dig som vill vara med och stärka organisationens kontaktnät mot våra uppdragsgivare. Du blir en viktig länk för att organisationen ska nå sina rekryteringsmål.

Rekrytering av militära och civila kontaktpersoner

Vi söker nu dig som vill vara med och stärka organisationens kontaktnät mot våra uppdragsgivare. Du blir en viktig länk för att organisationen ska nå sina rekryteringsmål.
Välkommen att lämna in din intresseanmälan för att bli militär och civil kontaktperson.

Bra att veta inför att du lämnar in en intresseanmälan

De militära och civila kontaktpersonerna är roller inom ramen för vår frivilligverksamhet. Det betyder att vi söker funktionärer för frivilliguppdrag (ej anställning). Frivilliguppdragen innebär att du, när rollen aktiveras, d v s när du utför ett uppdrag inom ramen för din roll, har rätt till arvode. Du får inte arvode för att inneha rollen. Arvodet som utgår regleras via H-Friv för militära kontaktpersoner och via senast uppdaterat RiB-avtal för civila kontaktpersoner. Reseersättning utgår om det finns behov.

Militärregionerna (MR) kommer att ligga till grund för den geografiska fördelningen gällande både militära och civila kontaktpersoner. Vi räknar med att vi kommer att behöva rekrytera två militära och två civila kontaktpersoner per MR plus för Gotland en militär och en civil kontaktperson.

Nedan hittar du information om de olika rollerna, och vilka kompetenser samt erfarenheter du som kontaktperson behöver ha för att lyckas i rollen.

Rekryteringen kommer att gå till såhär:

 1. Rekryteringsmejl skickas ut till alla medlemmar under v 14

 2. Intresseanmälningar (brev och cv) tas emot på mejl under v14-18: kontaktperson@svenskalottakaren.se

 3. Generalsekreteraren går igenom alla intresseanmälningar v19-22

 4. Presentation av potentiella kontaktpersoner för överstyrelsen v25

 5. Överstyrelsen tar beslut v25

 6. Nya kontaktpersonerna kontaktas v26-28

 7. Generalsekreteraren informerar alla som har lämnat in intresseanmälningar v26-28

 8. Nya kontaktpersoner presenteras för hela organisationen v28

Om rollen som militär kontaktperson

Den militära kontaktpersonens roll innebär att, gemensamt med den andra militära kontaktpersonen i sin region:

 • samverkan med frivillighandläggare inom MR (militärregion) och rekryteringskoordinatorer på Hemvärnets utbildningsgrupper

 • samverkan med övriga FM när fler uppdrag kommer inom ramen för nya grenar

 • delta i möten och konferenser inom respektive MR

 • delge lottakårerna vakanser och omsättningsbehov som finns inom förbanden

 • delta i övningsplanering och tillse våra medlemmars behov av KU och möjlighet till avtalsuppfyllnad

 • uppmuntra till högre utbildning (gruppbefäl, instruktör etc.)

 • vara ”spindeln” mellan kårerna och Försvarsmakten, d v s MR och utbildningsgrupper

 • tillsammans med medlemsrådgivare och kansli bistå lottakårerna med stöd för att upprätta

  utbildningsplaner

 • informera kårer och frivilliga med avtal om planerade utbildningar och övningar

Vad krävs av den som skall göra detta?

 • engagerad lotta som har eller nyligen har haft ett militärt avtal. (Kommer ej att agera vid höjd beredskap, rollen bör kunna kombineras med en egen militär krigsplacering.)

 • synnerligen god kännedom om Svenska Lottakåren, utbildningsgångar och utbildningssystem

 • god förmåga att engagera andra lottor till att delta i våra utbildningar

 • god kunskap om Försvarsmakten och Hemvärnet

 • god förståelse för lottakårernas olikheter

 • delta i träffar med de övriga militära kontaktpersonerna för erfarenhetsutbyte och vidareutbildning

  Vi ser det som meriterande att:

 • ha eller ha haft förtroendeuppdrag i hemvärnsråd och/eller bataljonsråd för medinflytande

 • vara eller att ha varit tjänstegrensansvarig

 • goda relationer med utbildningsgrupp och/eller förband inom eget MR.

Om rollen som civil kontaktperson

Den civila kontaktpersonens roll innebär att, gemensamt med den andra civila kontaktpersonen i sin region:

 • vara en spindel i nätet och hålla kontakt med länsstyrelser / vid behov myndigheter och kommuner /

  kårer / stabspoolsmedlemmar

 • vara ansvarig för säkerhetsintervjuer för nya medlemmar i Stabspoolen, dessa kan innebära

  hembesök

 • tillsammans med medlemsrådgivare och kansli bistå med att stödja kårerna vid frågor om

  utbildningsplaner

 • tillsammans med medlemsrådgivare och kansli bistå med stöd för att upprätta utbildningsplaner

  gällande medlemmar från andra frivilliga försvarsorganisationer som vill teckna överenskommelse

  med stabspoolen eller direktavtal med någon länsstyrelse/myndighet

 • underhålla och uppdatera ett regionalt stabspoolsmedlemsregister i pappersform samt informera

  kansliet om förändringar

 • informera kårer om, och själv (när möjligt) delta i utbildningar och övningar

 • ingå i krisorganisationen vid en särskild händelse (information kommer då från Rikslottachef eller av

  henne utsedd person)

 • återkoppla och följa upp upplevelser och mående av deltagarna efter insats, detta med hjälp av

  kansliet

 • delta i Stabskonferensen och i träffar med de övriga civila kontaktpersonerna för erfarenhetsutbyte

  och vidareutbildning

Vad krävs av den som skall göra detta?

 • engagerad lotta som har eller nyligen har haft en civil överenskommelse eller ett militärt avtal

 • synnerligen god kännedom om Svenska Lottakåren, utbildningsgångar och utbildningssystem

 • god förmåga att engagera andra lottor till att delta i våra utbildningar

 • god kunskap om civil krisberedskap och totalförsvaret god förståelse för lottakårernas olikheter

Vi tror att du som söker rollen som militär eller civil kontaktperson har ett nätverk i din region, och att du har lika goda kontakter med andra frivilligorganisationer som med utbildningsgrupper, regioner och kommuner.

I ämnesraden för din intresseanmälan anger du om du söker ”Militär kontaktperson” alt. om du söker ”Civil kontaktperson”.

Vänlig hälsning,

Anna Nubäck

Generalsekreterare

E-post Skicka e-post Besöksadress c/o Drottning Viktorias Örlogshem,
Teatergatan 3,
111 48 Stockholm Telefon 073 321 53 08
070 422 65 56 Medlemsavgift 400 kr per år Social media Instagram