Styrelse 2020 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse 2020

Vid kårstämman den 11 mars valdes följande personer till uppdrag i styrelsen:

Kårchef Magdalena Törnblom (nyval)

Ledamot Christina Hamberg (nyval)

Ledamot Tanja Franzén (omval)

Ledamot Sandra Lantz (omval)

Ledamot Ingela Uthorn Persson (omval)

Ledamot Susanna Persson (omval)

Ledamot Camilla Dättermark (omval)

Ledamot Ann-Charlotte Werdin (nyval)

Ledamot Katarina Regeheim (nyval)

 

Krigskårchef Christina Hamberg

Revisor ordinarie Ingela Holmberg

Revisor ersättare Eva Gullskog

Ombud till riksstämma kårchef Magdalena Thörnblom (Sandra Lantz, ersättare), Tanja Franzén (Camilla Dättermark, ersättare) och Ann-Charlotte Werdin (Katarina Regeheim, ersättare).

Valberedning Marianne af Malmborg, sammankallande (omval), Marie Landelius (omval), Margit Salomaa (omval).

 

E-post Skicka e-post Besöksadress c/o Drottning Viktorias Örlogshem,
Teatergatan 3,
111 48 Stockholm Telefon 073 321 53 08
070 422 65 56 Medlemsavgift 400 kr per år Social media Instagram