Till Minne av | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Till Minne av

En av kårens äldsta medlemmar har avlidit i en ålder av 100 år.
Här hittar ni en länk till en tidigare publicerad artikel om Maud Ovesen.

https://www.svenskalottakaren.se/stockholms-flyglottakar/nyheter/besok-hos-var-aldsta-medlem-maud-ovesen

E-post Skicka e-post Besöksadress c/o Drottning Viktorias Örlogshem,
Teatergatan 3,
111 48 Stockholm Telefon 073 321 53 08
070 422 65 56 Medlemsavgift 400 kr per år Social media Instagram