Stöd i samband med corona-pandemin | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd i samband med corona-pandemin

I en exceptionell situation som den pågående corona-pandemin behöver vi alla göra det vi kan för att hjälpa till att minska smittspridningen. Här hittar du som är medlem vad du kan göra för att bidra. Du som arbetar för en myndighet, region eller kommun kan få stöd av oss frivilliga försvarsorganisationer, hur hittar du också information om här.

För dig som medlem

Här hittar du som medlem tips på hur du kan hjälpa under corona-pandemin. I första hand är det din kår du vänder dig till. 

För dig som inte är medlem än

Läs mer om hur du kan engagera dig i Svenska Lottakåren eller bli medlem direkt. Du kan också läsa mer om de 18 olika frivilliga försvarsorganisationerna.

Stöd till nationella myndigheter och regioner

Vid en situation med stort bortfall av personal inom samhällsviktig verksamhet kan utbildade frivilliga ha många av de kompetenser som efterfrågas och vara en viktig resurs. Våra insatser kan bidra till hanteringen av störningen och begränsa konsekvenserna av den. De frivilliga försvarsorganisationerna har en samordningsfunktion du kan vända dig till för att få stöd. Läs mer här

Stöd till kommuner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Läs mer här

Mer information om frivilligstödet till kommunerna

Mer information om de frivilliga försvarsorganisationerna

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Alla kan vi göra något för att hjälpas åt att bromsa smittan. Följ myndigheternas råd och hjälpas åt att sprida informationen.

Folkhälsomyndighetens webb hittar du information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning. Där hittar du också information på andra språk

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se.

 

Beedskap sommaren 2020 - information till myndigheter

Vi på Svenska Lottakåren har satt upp en beredskap inför sommaren 2020. Information om hur du som myndighet når oss i det fall något skulle inträffa och ett behov av insats från frivilliga skulle uppstå hittar du i bilagan.

Beredskap sommaren 2020

Ladda ned