Stöd i samband med corona-pandemin | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd i samband med corona-pandemin

I en exceptionell situation som den pågående corona-pandemin behöver vi alla göra det vi kan för att hjälpa till att minska smittspridningen. Här hittar du som är medlem vad du kan göra för att bidra. Du som arbetar för en myndighet, region eller kommun kan få stöd av oss frivilliga försvarsorganisationer, hur hittar du också information om här.

För dig som medlem

Nu när vaccineringen är igång finns det ett stor behov av frivilliga. Det kan handla om att se till att de som ska vaccineras håller avstånd i kön, vaka över de som fått sin vaccination under de 15 minuter de ska vänta, vara vägvisare eller svara på frågor. Vänd dig till din kår för information om hur du kan hjälpa till.

För dig som inte är medlem än

Läs mer om hur du kan göra skillnad eller bli medlem direkt. Du kan också läsa mer om de 18 olika frivilliga försvarsorganisationerna.

Stöd till nationella myndigheter, länsstyrelser och regioner

Vid en situation med stort bortfall av personal inom samhällsviktig verksamhet kan utbildade frivilliga ha många av de kompetenser som efterfrågas och vara en viktig resurs. Våra insatser kan bidra till hanteringen av störningen och begränsa konsekvenserna av den. 

Svenska Lottakåren kan  stödja med stabsassistenter. De kan avlasta i administrativa uppgifter och hjälpa till att organisera och strukturera. Kontakta kansliet för mer information på info@svenskalottakaren.se.

Stöd till kommuner

I samband med vaccineringen kan våra lokala lottakårer stötta med extra personal för att avlasta sjukvårdspersonalen. Till exempel med att ge information till de som väntar, vaka över de som vaccinerats eller hålla ordning på en kö.

Mer information om de frivilliga försvarsorganisationerna

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Alla kan vi göra något för att hjälpas åt att bromsa smittan. Följ myndigheternas råd och hjälpas åt att sprida informationen.

Folkhälsomyndighetens webb hittar du information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning. Där hittar du också information på andra språk

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se.