Gamla böcker staplade

Styrdokument

Svenska Lottakårens verksamhet grundar sig i vår stadga. I den dagliga verksamheten är stadgan nedbruten i vår vision, verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. De är de styrdokument vi använder för att rikta in vår verksamhet. Vår vision hjälper oss att se det långsiktiga målet och vår värdegrund ger oss ledstången för hur vi förhåller oss mot varandra.

Riksstämman beslutar om organisationens vision, verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. Utifrån dem skapar vi verksamhet som stärker vårt försvar och samhällets krisberedskap.

Verksamhetsinriktning

I verksamhetsinriktningen pekar riksstämman ut de prioriterade områden som hela organisationen ska sätta extra fokus på fram till nästa riksstämma.

Under 2023-2024 är våra prioriterade områden att:

  • Aktivt rekrytera och vårda medlemmar
  • Ytterligare öka informationsinsatserna för att bidra till försvarsvilja

Värdegrund

Vår värdegrund hjälper dig att navigera rätt i din roll som lotta. Den beskriver vårt förhållningssätt gentemot varandra och de vi samarbetar med. Den är ledstången du kan ta tag i när du känner dig osäker eller håller på att tappa balansen.

Vi tar ansvar

Vi håller vad vi lovar. Uppgiften genomförs på ett målinriktat sätt och med en hög kvalitet, från början till slut.

Vi samarbetar

Oavsett bakgrund och tillhörighet har alla samma värde och vi behandlar alla med respekt. Vi är öppna och drar nytta av våra olika erfarenheter och vår breda kompetens. Vi har en stark gemenskap och samarbetar såväl inom Svenska Lottakåren som med andra organisationer och myndigheter.

Vi hittar nya vägar

Vi tar vara på det som fungerar och blickar samtidigt framåt för att se hur vi kan lösa uppgifterna ännu bättre. Tillsammans tänker vi nytt, är flexibla och lösningsorienterade och vi ser till hela organisationens bästa.

Strategi 2023 - 2030

I samband med riksstämman 2022 antogs en strategi för organisationens verksamhet mot 2030. Strategin är ett verktyg som hjälper oss fokusera på de mål vi ser som viktiga för att vi ska kunna prioritera verksamheten.

Grundläggande verksamhetsdokument

SLK stadga rev 20221213.pdf

Ladda ner (240.37 KB)

Strategi SLK 2023-2030_1.pdf

Ladda ner (257.11 KB)

Verksamhetsinriktning 2023 - 2024

Ladda ner (75.15 KB)

SLK huvudbudskap

Ladda ner (604.88 KB)

Värdegrund - broschyr

Ladda ner (211.62 KB)

Extra riksstämma

Riktlinjer för genomförande av extra riksstämma

Ladda ner (234.94 KB)

Stöd i verksamheten

Våra riktlinjer är ett stöd för dig i verksamheten. Du hittar dem samlade här.

Våra vanligaste blanketter du behöver har vi samlat här.

Vår grafiska profil beskriver hur vårt varumärke hanteras utifrån grafiska element.

Årsredovisning och protokoll