Kurser att söka som instruktör | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Kurser att söka som instruktör

Observera att datumen på den här sidan avser kursdeltagarnas datum. Som instruktör/handledare rycker du vanligtvis in en eller några dagar innan utbildningen startar.

Kurs

GB fältkock

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

GB Stab- och sambandsgruppchef

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

GK Fältkock

Stad

Revingehed

Datum

2020-06-27 – 2020-07-10

Sök senast

2020-04-05

Kurs

GK Fältkock

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-10

Kurs

GK Stabsassistent civilt

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-08-05 – 2020-08-09

Sök senast

2020-06-07

Kurs

GK Stabsassistent civilt

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-11-11 – 2020-11-15

Sök senast

2020-09-13

Kurs

GK Stabsassistent HKV / MR

Stad

Enköping

Datum

2020-11-20 – 2020-12-04

Sök senast

2020-08-01

Kurs

GK Stabsassistent HV

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

GK Stabsassistent HV

Stad

Enköping

Datum

2020-11-20 – 2020-12-04

Sök senast

2020-08-01

Kurs

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-28 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

IK T - Fältkock

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

IK T - Stabsassistent

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-22 – 2020-08-07

Sök senast

2020-05-24

Kurs

IK T - Stabsassistent

Stad

Enköping

Datum

2020-11-18 – 2020-12-04

Sök senast

2020-09-01

Kurs

Konferens - Stabspoolen

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-11-21 – 2020-11-22

Sök senast

2020-09-27

Kurs

Ledarskap – att leda en stabsgrupp

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-10-23 – 2020-10-25

Sök senast

2020-08-23

Kurs

Ledarskap – min roll som stabsmedlem

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-08-28 – 2020-08-30

Sök senast

2020-06-21

Kurs

Ledarskap idag

Stad

Revingehed

Datum

2020-07-04 – 2020-07-05

Sök senast

2020-05-03

Kurs

Ledarskap idag

Stad

Gotland

Datum

2020-08-28 – 2020-08-29

Sök senast

2020-06-16

Kurs

Ledarskap idag

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-09-05 – 2020-09-06

Sök senast

2020-06-14

Kurs

Ledarskap idag

Stad

Umeå

Datum

2020-10-03 – 2020-10-04

Sök senast

2020-08-23

Kurs

Ledarskap idag 15-17 år

Stad

Bommersvik

Datum

2020-11-21 – 2020-11-22

Sök senast

2020-09-21

Kurs

Rookie

Stad

Revingehed

Datum

2020-07-02 – 2020-07-09

Sök senast

2020-05-03

Kurs

Specialkost

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-24 – 2020-08-01

Sök senast

2020-05-24

Kurs

Tjejhelg

Stad

Stockholm

Datum

2020-10-17 – 2020-10-18

Sök senast

2020-09-20

Kurs

Tjejlägret "Trotsa motståndet"

Stad

Gotland

Datum

2020-07-26 – 2020-08-01

Sök senast

2020-05-19

Kurs

Utvecklande ledarskap

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-02 – 2020-07-05

2020-10-17 – 2020-10-18

Sök senast

2020-04-12

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll och avslutas med lunch på söndag eftermiddag. Ytterligare ett utbildningsdygn tillkommer den 17-18 oktober (kursplats: Stockholm) lunch till lunch.

Kurs

Utvecklande ledarskap

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-09-24 – 2020-09-27

2020-11-21 – 2020-11-22

Sök senast

2020-06-21

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll (24 september) och slutar efter lunch på söndag (27 september). Det tillkommer ett uppföljningsdygn i Stockholm den 7-8/11 (lunch-lunch) som ska genomföras för att få godkänt på utbildningen.

Kurs

Utvecklande ledarskap

Stad

Karlskrona

Datum

2020-07-02 – 2020-07-05

2020-10-17 – 2020-10-18

Sök senast

2020-04-12

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll och avslutas med lunch på söndag eftermiddag. Ytterligare ett utbildningsdygn tillkommer den 17-18 oktober (kursplats: Stockholm) lunch till lunch.

Kurs

Utvecklande ledarskap

Stad

Älvkarleö herrgård

Datum

2020-09-24 – 2020-09-27

2020-11-21 – 2020-11-22

Sök senast

2020-06-21

Kursen börjar kl 20:00 på torsdag kväll (24 september) och slutar efter lunch på söndag (27 september). Det tillkommer ett uppföljningsdygn i Stockholm den 7-8/11 (lunch-lunch) som ska genomföras för att få godkänt på utbildningen.

Kurs

Vinterutbildning fältkock

Stad

Östersund

Datum

2020-11-15 – 2020-11-21

Sök senast

2020-09-20