Grundkurs befälsföring för gruppbefäl | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl är en grundkurs för dig som har ett militärt avtal och är, eller ska bli, placerad som gruppchef. Den lämpar sig även för dig som utbildar dig till instruktör inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger dig grunderna i truppföring. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i såväl lektionssal som ute i fält. I utbildningen ingår bland annat att reflektera över egen och andras befälsföring, träna att ge och ta order, praktiskt befälsföring i grupp, återkoppling samt sammanhanget befälsföring - chefskap -ledarskap.

Målsättningen är att du efter genomförd utbildning ska:

  • kunna redogöra för begreppen befälsrätt och förmanskap samt hur begreppen befälsföring, chefskap och ledarskap förhåller sig till varandra
  • kunna redogöra för faktorer som påverkar samarbete och uppgiftslösande i en grupp
  • kunna redogöra för ledarstilsmodellen (UL) och reflektera över sitt eget ledarskap i förhållande till denna
  • kunna ge och ta emot en order samt använda ett generellt tillvägagångssätt från uppgift till resultat
  • med handledning kunna föra befäl i en grupp i lösandet av stridsuppgifter under formella situationer med begränsad komplexitet
Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för militära försvaret

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation, Instruktör eller gruppbefäl, Har avtal

Förkunskapskrav

Skriftligt intyg från närmaste militära chef att du har eller är på väg mot befattningen gruppchef alternativt från FFO på central nivå för dig som är eller ska bli instruktör.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn