Handledarkonferens

Utveckla dig vidare som handledare.

Som handledare för Sköt dig själv, Lokalt trygghetsarbete eller När det oväntade händer är du en viktig kugge i att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Handledarkonferens ger dig möjlighet att nätverka med dina handledarkollegor, dela erfarenheter och vidareutbildning för att stärka dig i din roll.

Förkunskapskrav

Du är handledare för När det oväntade händer, Sköt dig själv eller Lokalt trygghetsarbete

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Digital handledarkonferens - SDS/NDOH handledare Zoom
Tid: 9:00-13:00. Endast för färdigutbildade handledare i kurserna Sköt Dig Själv och När Det Oväntade Händer.
Ansökningsdatum passerat