Handledarutbildning - Digital | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Handledarutbildning - Digital

I Svenska Lottakåren är vi utbildade, övade och proffessionellt frivilliga. Vi utgör en viktig del i att försvara fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka vår kompetens i att hålla digitala utbildningar får vi bättre förutsättningar att sprida totalförsvarskunskap över hela Sverige.

För att bli digital handledare genomför du först en grundutbildning och sedan en specifik kurs för den inriktning du väljer (se mer info nedan). Grundutbildningen syftar till att stärka din förmåga att skapa, leda och genomföra digitala utbildningar. Den innehåller inga rena tekniska moment, du förutsätts kunna använda enklare digitala verktyg som Zoom och powerpoint. Du behöver inte ha några formella ledarskapsmeriter för att få gå den här utbildningen. Grundutbildningen innehåller praktiskt övning inför grupp och examination. Då utbildningen är interaktiv har den varje kurs begränsade platser. Möjlighet finns att öva på din digitala mognad med hjälp av våra digitala lottakompisar.  

Grundutbildningen genomförs vid en kväll och därefter en heldag en helg.

Krav för att få delta i grundutbildningen:

  • Du behöver ha tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling. 
  • Du är digitalmodig och van vid att använda verktyg som zoom. 
  • Du ska ha möjlighet att delta på alla utbildningsdagar för grundutbildningen, och utbildning för den inrikting/kurs som du väljer att handleda. Se datum för dessa under respektive kurs nedan.  
  • Du förväntas avsätta tid för att genomföra utbildningar om du blir godkänd, lite olika antal utbildningar beroende på vilket uppdrag du väljer.  

Vi söker just nu specifikt digitala handledare för utbildningarna: 

När det oväntade händer
Utöver grundutbildningen genomför du kurstillfälle där vi går igenom och övar på materialet specifikt för kursen. Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

Lokalt trygghetsarbete

Sköt dig själv
Genomgång av materialet där vi övar tillsammans genomförs:

  • Del 1: Onsdag 19 maj kl 18-21 samt del 2: onsdag 26 maj kl 18-21
    Datum för när vi testkör hela utbildningen bestäms senare tillsammans. 
Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i Lottakåren

Förkunskapskrav

Trygg med digitala verktyg, till exempel Zoom och powerpoint.

Kommande kurser

Plats

Grundutbildning digital handledare - Zoom

Datum

2021-05-05

2021-05-09

Sök senast

2021-04-23

Grundutbildningen för dig som vill bli digital handledare. Du måste kunna vara med båda träffarna: 5 maj kl 18-21 och 9 maj kl 09-16

Plats

Grundutbildning digital handledare - Zoom

Datum

2021-06-09

2021-06-13

Sök senast

2021-05-26

Grundutbildningen för dig som vill bli digital handledare. Du måste kunna vara med båda träffarna: 9 juni kl 18-21 och 13 juni kl 09-16