Handledarutbildning - Digital | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Handledarutbildning - Digital

I Svenska Lottakåren är vi utbildade, övade och proffessionellt frivilliga. Vi utgör en viktig del i att försvara fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka vår kompetens i att hålla digitala utbildningar får vi bättre förutsättningar att sprida totalförsvarskunskap över hela Sverige.

För att bli digital handledare genomför du först en grundutbildning och sedan en specifik kurs för den inriktning du väljer (se mer info nedan). Grundutbildningen syftar till att stärka din förmåga att skapa, leda och genomföra digitala utbildningar. Den innehåller inga rena tekniska moment, du förutsätts kunna använda enklare digitala verktyg som Zoom och powerpoint. Du behöver inte ha några formella ledarskapsmeriter för att få gå den här utbildningen. Grundutbildningen innehåller praktiskt övning inför grupp och examination. Då utbildningen är interaktiv har den varje kurs begränsade platser. Möjlighet finns att öva på din digitala mognad med hjälp av våra digitala lottakompisar.  

Grundutbildningen genomförs vid en kväll och därefter en heldag en helg.

Krav för att få delta i grundutbildningen:

  • Du behöver ha tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling. 
  • Du är digitalmodig och van vid att använda verktyg som zoom. 
  • Du ska ha möjlighet att delta på alla utbildningsdagar för grundutbildningen, och utbildning för den inrikting/kurs som du väljer att handleda. Se datum för dessa under respektive kurs nedan.  
  • Du förväntas avsätta tid för att genomföra utbildningar om du blir godkänd, lite olika antal utbildningar beroende på vilket uppdrag du väljer.  

Under hösten 2021 genomförs den digitala grundutbildningen med fokus på att stärka organisationens funktionärer. 

Utbildningstillfällen: 

  • 8 och 12 september
  • 6 och 10 oktober
Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i Lottakåren

Förkunskapskrav

Trygg med digitala verktyg, till exempel Zoom och powerpoint.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.