Handledarutbildning digital - Sköt dig själv

Utbildningskonceptet Sköt dig själv är ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi genomför Sköt dig själv både fysisk och digital.

Just nu utbildar vi till digitala Sköt dig själv handledare. Utbildningen genomförs för allmänheten under 2 timmar där syftet är att deltagarna ska öka sin kunskap om vikten av att ha en egen hemberedskap i händelse av en kris som slår ut samhällsviktiga funktioner

https://www.svenskalottakaren.se/utbildningar/handledarutbildning-digit…

Förkunskapskrav

Du har gått en Sköt dig själv som elev samt gått digital handledarutbildning.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.