Tre kvinnor runt ett bord. En kvinna skriver på ett papper.

Handledarutbildning lokal demokratisk beredskap

Bli en lokal demokratifrämjare! Efter kursen kan du genomföra en av två workshops som stärker allmänhetens demokratiska beredskap.

Ett av våra viktigaste uppdrag som frivillig försvarsorganisation är att folkförankra totalförsvaret och bidra till att öka försvarsviljan. Det gör vi bland annat genom att öka allmänhetens kunskap om sitt ansvar och hur de kan göra aktiva demokratiska handlingar för att stärka sin och samhällets demokratiska beredskap.

Nu kan du bli handledare i två workshops som du genomför lokalt. Då mycket är gemensamt kör vi utbildningarna parallellt samma helg med vissa gemensamma moment. 

Lokalt trygghetsarbete

Workshop där olika grupper träffas för ökat lokalt engagemang, trygghetsarbete och möten mellan människor. Du som handledare leder processen utifrån metodhandboken. 

Workshopen tar 3 timmar att genomföra och samlar lottor, politiker och ungdomar. Tillsammans identifierar de trygghetsproblem i sitt lokalsamhälle och hittar gemensamma lösningar.

Fakta och sanning i en demokrati

Workshop där deltagarna lär sig mer om vikten av sanning och fakta i en demokrati. Målet är att kunna identifiera påverkan och falska nyheter och se sin roll i att medverka till spridning av verifierad information. Det här är ett helt nytt uppdrag kopplat till projektet om stärkt lokaljournalistik i kriser och krig

Efter utbildningen förväntas du genomföra minst två tillfällen av den workshop du valt att fokusera på under 2023. Båda workshops är en del i det uppdrag vi har från MSB att utbilda allmänheten. De kompletterar utbildningarna Sköt dig själv och När det oväntade händer.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.