Handledarutbildning workshop lokalt trygghetsarbete | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Handledarutbildning workshop lokalt trygghetsarbete

Bli en lokal demokratifrämjare! 

Efter kursen kan du genomföra workshopen lokalt för att stärka ditt lokalsamhälle.

Ett av de nationella säkerhetsmålen är att skydda vår demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna. Regeringen antog 2018 en strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara. 
” En förutsättning för demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. Därför är det viktigt att var och en använder sin rösträtt, bildar sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värderar nyheter och samhällsinformation.”

Svenska Lottakåren anser det av stor vikt att försvara fred, demokrati och mänskliga rättigheter och har under många år jobbat aktivt för att stärka individers förmåga att stå upp för och försvara dessa värderingar. 
Organisationen har utvecklat en metod med handbok för ökat lokalt engagemang, trygghetsarbete och möten mellan människor. Workshopen testkördes vid tre olika tillfällen under hösten 2019 där lokalpolitiker, unga och lottor arbetade tillsammans en kväll med fokus på demokrati och totalförsvarsinformation. Den tar 3-4 timmar att genomföra. Du som vill stärka andra och ditt lokalsamhälle genom att genomföra den här workshopen erbjuds nu en handledarutbildning där vi noggrant går igenom process, handledarmaterial och förutsättningar för genomförande. Upplägget för handledarutbildningen är en vardagkväll och en helgdag, och målet är att du ska vara redo att genomföra workshopen såväl digitalt som fysiskt efter handledarutbildningen. 

 

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i Lottakåren

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.