IK P Underrättelse

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Helhetsbaserat Lärande (HBL) är grunden i Svenska Lottakårens pedagogik där lärandet står i centrum. Som instruktör finns många tillfällen till tjänstgöring och du kan vidareutbilda dig inom din tjänstegren och ta del av annan kompetensutvecklande utbildning.

Under IK P Underrättelse genomför du med handledning egna lektioner.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
IK P Underrättelseassistent Uppsala -
Ansökningsdatum passerat