IK T - Fältkock | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

IK T - Fältkock

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Helhetsbaserat Lärande (HBL) är grunden i Svenska Lottakårens pedagogik där lärandet står i centrum. Som instruktör finns många tillfällen till tjänstgöring och du kan vidareutbilda dig inom din tjänstegren och ta del av annan kompetensutvecklande utbildning.

Under IK T fältkock genomför du med handledning egna lektioner.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Har avtal, Medlem i frivillig försvarsorganisation

Kommande kurser

Plats

Karlskrona

Datum

2022-07-27 – 2022-08-12

Sök senast

2022-05-29

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Utbildningsgång

För att bli instruktör i Försvarsmakten genomför du två utbildningar: IK G och IK T.

Läs om utbildningsgång

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn