IK T - Stabsassistent

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Helhetsbaserat Lärande (HBL) är grunden i Svenska Lottakårens pedagogik där lärandet står i centrum. Som instruktör finns många tillfällen till tjänstgöring och du kan vidareutbilda dig inom din tjänstegren och ta del av annan kompetensutvecklande utbildning.

Under IK T stab genomför du med handledning egna lektioner.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
IK P - Stabsassistent Enköping -
Ansökningsdatum passerat

Instruktör grunder

Din utvecklingsresa till instruktör börjar med instruktör grunder.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Instruktörskurs Grunder Som instruktör stimulerar du andra till lärande vilket också ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas. Inga kommande