Moln på klarblå himmel

Information rekrytering flygvapnet

Svenska Lottakåren har fått i uppdrag att rekrytera stabsassistenter till Flygvapnet. Rekryteringen sker regionalt och med stöd av utsedda lottakårer. För inblandade kårer sker utbildning inför rekryteringen.

Svenska Lottakåren ska rekrytera stabsassistenter för placering på flottiljstaberna. Rekrytering mot Helikopterflottiljen är redan igång och för utbildning 2023 ska vi under hösten rekrytera till F21, Helikopterflottiljen i Luleå och Ronneby, F16 och F7.

Rekrytering kommer att ske regionalt och därför kommer enbart vissa kårer att vara inblandade i rekryteringen. 

•    För Ronneby: Nybroortens lk, Ölands lk, Växjö lk, Karlshamns lk, Karlskrona lk
•    För F21 och Hkp Luleå: Boden- Luleå lk, Pite älvdals lk, Umeå lk, Skellefteå lk, Storumans lk, Kalix lk
•    För Hkp Ronneby: Östgöta-Tjust lk, Katrineholm - Vingåker lk
•    För F16: Uppsala lk, Tierpsortens lk, Stockholms flyg lk
•    För F7: Östra Skaraborgs lk, Ryda lk, Lidköpings lk, Trollhättans lk, Bohusläns lk

Förkunskapskrav

Du är funktionär i lottakår som har ansvaret att rekrytera till Flygvapnet.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.