""

Information rekrytering Försvarsmaktens Högkvarter

Svenska Lottakåren har fått i uppdrag att rekrytera stabsassistenter och underrättelseassistenter till Försvarsmaktens staber i Högkvarteret. Rekryteringen sker regionalt och med stöd av lottakårer i de län rekryteringen sker inom. För inblandade kårer sker utbildning inför rekryteringen.

Rekrytering kommer att ske regionalt och därför kommer enbart vissa kårer att vara inblandade i rekryteringen. 

Under 2024 kommer rekryteringen till Försvarsmaktens Högkvarter att återupptas. Inför rekryteringen bjuds kårerna in för dialog kring uppdraget och utbildning.

Rekryteringen kommer att sker i flera steg:

  1. Information och utbildning av kårerna
  2. Annonsering - sociala medier och genom att kårerna lokalt synliggöra befattningen
  3. Informationsmöte digitalt - kansliet ansvarar, kårerna deltar
  4. Fysiska informationsmöten - kårerna ansvarar
  5. Helg på Högkvarteret - kansliet ansvarar tillsammans med HKV

Förkunskapskrav

Du är funktionär i en kår i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län eller Östergötlands län.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.