Instruktör grunder - civil stab | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Instruktör grunder - civil stab

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Som instruktör stärker du andra som tar sitt första steg mot ett avtal med civil myndighet eller en överenskommelse i Stabspoolen.

Under utbildningen utvecklar du förmåga att kunna planera och genomföra utbildningspass, ditt eget självledarskap samt ge fedback till dina kollegor och utvärdera din egen insats.

Instruktörsutbildningen består av två delar:

  • Instruktör grunder - civil stab
    • Steg 1a - fokus på rollen som instruktör, ditt självledarskap och att förbereda, genomföra och utvärdera ett utbildningspass. Distansutbildning ca 16h samt tre dagar gemensam kursträff.
    • Steg 1b - kartläggning med verktyget TotalSDI (Strength Deployment Inventory). Frågeformulär och workshop för att upptäcka egenskaper och potential i sättet att relatera till andra människor. Genomförs digitalt.
  • Instruktör tillämpning - civil stab
    • Steg 2 - praktiskt genomförande tillsammans med instruktörslaget på en Gk stabsassistent civil. 

För att kunna söka ska du ha relevant utbildning, se förskunskapskrav. Sökande med erfarenhet av stabsarbete, t ex från insats eller övning, antas i första hand.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Gk stabsassistent civil (alt stabs- och informationsstöd)
Samverkan och ledning
Ledarskap – min roll som stabsmedlem
Ledarskap – att leda en stabsgrupp
alt Grundläggande ledarskap

Kommande kurser

Plats

Steg 2 - Tylebäck

Datum

2022-03-05 – 2022-03-13

Sök senast

2021-12-12

Rikstäckande antagning!

Plats

Steg 2 - Stockholm

Datum

2022-04-23 – 2022-05-01

Sök senast

2022-02-13

Rikstäckande antagning!

Plats

Steg 2 - Luleå

Datum

2022-07-02 – 2022-07-10

Sök senast

2022-04-24

Rikstäckande antagning!

Plats

Steg 2 - Höllviken

Datum

2022-09-17 – 2022-09-25

Sök senast

2022-06-12

Rikstäckande antagning!

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Integritetspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs integritetspolicyn