Instruktör grunder - civil stab | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Instruktör grunder - civil stab

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Som instruktör stärker du andra som tar sitt första steg mot ett avtal med civil myndighet eller en överenskommelse i Stabspoolen.

Under utbildningen utvecklar du förmåga att kunna planera och genomföra utbildningspass, ditt eget självledarskap samt ge fedback till dina kollegor och utvärdera din egen insats.

Grundutbildningen består av distansutbildning, personlig utveckling genom kartläggning med verktyget SDI (Strength Deployment Inventory) och tre dagar gemensam kursträff. Distansmomentet beräknas ta ca 16h och måste genomföras med godkänt resultat för att du ska kunna delta vid den gemensamma kursträffen. Kartläggningen med SDI kommer att genomföras efter årsskiftet.

För att kunna söka ska du ha relevant utbildning, se förskunskapskrav. Sökande med erfarenhet av stabsarbete, t ex från insats eller övning, antas i första hand.

För att bli färdig instruktör genomför du ett tillämpningsskede i samband med en Gk stabsassistent civil.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Gk stabsassistent civil (alt stabs- och informationsstöd)
Samverkan och ledning
Ledarskap – min roll som stabsmedlem
Ledarskap – att leda en stabsgrupp
alt Grundläggande ledarskap

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Integritetspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs integritetspolicyn