Instruktörskonferens | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Instruktörskonferens

De frivilliga försvarsorganisationernas instruktörer för militär utbildning ska under kursen informeras om nyheter inom instruktörsverksamheten samt utveckla sitt nätverk med kurschefer och instruktörer, med mål att efter kursen bättre kunna verka som instruktör inom Försvarsmakten och den egna frivilliga försvarsorganisationen.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Instruktör eller gruppbefäl, Medlem i Lottakåren

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.