Instruktörskurs Grunder | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Instruktörskurs Grunder

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Som instruktör finns många tillfällen till tjänstgöring och du kan vidareutbilda dig inom din tjänstegren och ta del av annan kompetensutvecklande utbildning.

Utbildningarna syftar till att ge dig grundtrygghet i din roll som instruktör. Du tillämpar dina erfarenheter och utvecklar dina instruktörskunskaper.

Flygvapenfrivilliga, FVRF, är huvudman för instruktörsutbildningen. Du kan läsa mer om vad utbildningen innehåller på deras webbsida.

Sök grundkursen

Du söker grundkursen via FVRFs webbsida.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i Lottakåren, Har avtal

Förkunskapskrav

Du ska ha gedigen erfarenhet i den befattning du vill utbilda dig till instruktör i. För att bli instruktör på gruppbefälskurs behöver du vara gruppchef själv och ha befäst dina kunskaper i rollen.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Sök utbildningen

Du söker Instruktörskurs Grunder via FVRFs webbsida.