Instruktörskurs Grunder | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Instruktörskurs Grunder

Instruktörens främsta uppgift är att stimulera andra till lärande vilket även ger dig nya insikter och kunskaper. Det egna lärandet är i fokus och vikten av kontinuerlig vidareutbildning betonas.

Som instruktör finns många tillfällen till tjänstgöring och du kan vidareutbilda dig inom din tjänstegren och ta del av annan kompetensutvecklande utbildning.

Utbildningarna syftar till att ge dig grundtrygghet i din roll som instruktör. Du tillämpar dina erfarenheter och utvecklar dina instruktörskunskaper.

Flygvapenfrivilliga, FVRF, är huvudman för instruktörsutbildningen. Du kan läsa mer om vad utbildningen innehåller på deras webbsida.

Ansök Utbildningstyp

Utbilda andra

Vem kan söka

Medlem i Lottakåren, Har avtal

Förkunskapskrav

Du ska ha gedigen erfarenhet i den befattning du vill utbilda dig till instruktör i. För att bli instruktör på gruppbefälskurs behöver du vara gruppchef själv och ha befäst dina kunskaper i rollen.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Utbildningsgång

För att bli instruktör i Försvarsmakten genomför du två utbildningar: IK G och IK T.

Läs om utbildningsgång

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal ställer särskilda krav.

Läs hälsopolicyn

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn