lotta

Introduktion utbildarens roll för civila och militära befattningar

Den här utbildningen vänder sig till dig som funderar på att bli instruktör på någon av våra militära och civila befattningar.

Att utbilda andra är ett uppdrag där du bidrar med din kompetens och engagemang för att utbilda nya förmågor som ska göra en insats i samhällets krisberedskap, totalförsvaret och Försvarsmakten.
Som instruktör får du möjlighet att fortsätta utvecklas samtidigt som du stärker andra.


Innan du kan söka och påbörja din instruktörsutbildning mot någon av de befattningar som Svenska Lottakåren utbildar i behöver du ha ett godkännande om lämplighet. Den här introduktionsutbildningen är till för att du ska få chansen att visa att du har vad som krävs! 

Under denna utbildning får du, tillsammans med andra elever och under ledning av utbildade instruktörer, ta del av kursupplägg, planeringar och genomförande av egna lektioner i syfte att få förståelse för utbildarens roll.

Genom samtal och i dialog kommer du få löpande feedback för att i slutet av kursen ges kännedom om styrkor och utvecklingsområden. Slutligen ges ett omdöme om lämplighet för fortsatt instruktörsutbildning.

För att bli instruktör behöver du ha relevanta förkunskaper i den befattning du vill bli instruktör för. Utbildningen är öppen för dig som är medlem i, eller blir, en frivillig försvarsorganisation. Självklart kan både kvinnor och män söka.
 

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.