Ungdomsinstruktör

Konferens för dig som är ungdomsinstruktör

Utvecklas som instruktör för ungdomsutbildningarna.

För dig som är aktiv ungdomsinstruktör eller som har varit ungdomsinstruktör och vill återuppta ditt engagemang igen.

Syfte med konferensen är att få möjlighet att träffas och nätverka med de andra ungdomsinstruktörerna, utbyta erfarenheter och planera inför 2024.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.