KU Stabsassistent HV

Är det länge sedan du gick din grundkurs kanske det är dags att fylla på kunskap då innehållet i utbildningarna har förändrats över åren. På utbildningen får du med dig den senaste kunskapen från Gk stabsassistent FM. KU kommer att genomföras för dig med en äldre stabsassutbildning i första hand.

Kursen innehåller bland annat:

  • Förande av lägeskarta och tablåer
  • Order och rapportering
  • Ta emot/skicka meddelanden
  • Signalskyddstjänst inkl grunder signalskydd
  • Hemliga handlingar
  • Handhavande av materiel
  • Arkivtjänst
  • Stabsarbetsmetodik

Förkunskapskrav

Genomfört gk expeditionstjänst, gk ledningsstöd eller gk stabsassistent FM med godkända betyg.

Antagning sker löpande.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.