Ledarskapskonferens

Som instruktör för Försvarsmakten förväntas du ha ett utvecklande ledarskap förankrat i värderingar och självkännedom. Varje år erbjuder vi dig en möjlighet att vidareutveckla dig i ditt ledarskap för att bli en ännu bättre instruktör.

2022 års konferens - tillitsbaserat ledarskap

Ledarskapskonferens genomförs digitalt under två dagar den 30 april och 1 maj 2022.
Tider lördag kl 10-16.30 samt söndag kl 9.30-14.30.

Konferensen leds av Charlotta Lundgren som är leg. psykolog och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete. Hon arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser.

”Att leda tillitsbaserat är att leda på ett sätt som ger bättre förutsättningar för medarbetare att utveckla sina inre resurser, förbättra samarbetet och använda sitt professionella omdöme. Syftet är att öka effektiviteten, förbättra leveransen och arbetsmiljön. Sättet att leda gör det möjligt att ta vara på och utveckla medarbetarnas outnyttjade potential och möjliggör också en dialog mellan medarbetarna och situationen de har att hantera. Detta leder till att vi istället för dåligt fungerande standardlösningar kan få till ett medarbetarskap som tar ansvar för att hitta den bästa lösningarna i just den här situationen och prestera bättre.”
(Lundgren (2021). Tillitsbaserat ledarskap s.5. Liber)

Konferensen vänder sig till dig som är instruktör/handledare för våra militära uppdrag eller blivande sådan samt gruppchefer och uppåt.

Förkunskapskrav

Du är utbildad instruktör för militära uppdrag.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.