När det oväntade händer

Det senaste åren har vi fått uppleva hur det kan vara när vårt samhälle utsätts för en kris och vår frihet begränsas.⁠

När vardagen vänds upp och ner bygger samhällets motståndskraft på att vi tar ansvar och att vi alla ställer upp med frivilliga insatser. Det kan vara allt från att se till att din familj och dina grannar klarar av några dygn utan el, att inte sprida vidare falska nyheter som kan leda till hot och hat eller stå upp för när dina egna eller andras frihet eller rättigheter kränks.

När det oväntade händer är en gratis interaktiv workshop där du får lära dig om vad en samhällskris är, vilket ansvar du har när samhället drabbas av en kris och vad du med enkla medel kan göra för att förbereda dig för oväntade händelser. Tillsammans med andra får du också diskutera frågor om hur vi tillsammans kan stärka våra gemensamma värderingar och demokratin så att våra fri-och rättigheter inte försvagas eller försvinner.

Vem kan delta?

Både kvinnor och män är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Förkunskapskrav

Både kvinnor och män är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Zoom
Tid: 18:00-20:00. Plats: Zoom. Länk skickas ut närmare kurstillfället.
Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Zoom
Tid: 18:30-20:30. Plats: Zoom. Länk skickas ut närmare kurstillfället.