NDOH family home

När det oväntade händer

Vem har ansvar under kris och hur kan vi skydda vår demokrati?

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför Svenska Lottakåren När det oväntade händer, en gratis interaktiv workshop där du får lära dig om vilket ansvar du har när samhället drabbas av en kris och vad som menas med begreppet demokratisk beredskap, samt vad du kan göra för bidra till samhällets beredskap.

Under utbildningen får du lära dig vad en samhällskris är, hur långt myndigheternas ansvar sträcker sig och när ditt ansvar tar vid, vad det innebär att leva i en demokrati och vad som kan hota den. När vardagen vänds upp och ner bygger samhällets motståndskraft på att vi tar ansvar och att vi alla ställer upp med frivilliga insatser. Det kan vara allt från att se till att din familj och dina grannar klarar av några dygn utan el, att inte sprida vidare falska nyheter som kan leda till hot och hat eller stå upp för när dina egna eller andras frihet eller rättigheter kränks. Tillsammans med andra får du diskutera frågor om hur vi tillsammans kan stärka våra gemensamma värderingar och demokratin så att våra fri-och rättigheter inte försvagas eller försvinner, samt hur vi tillsammans på bästa sätt kan klara oss igenom en kris.

Det finns två varianter att välja på: 

  • en tre timmars utbildning där deltagarna träffas på plats. 

  • en två timmars utbildning på distans via webbmötesverktyget Zoom. 

En tidigare deltagare skriver så här:
"Den här utbildningen borde vara obligatorisk för alla som bor i Sverige!"

Vem kan delta?

Både kvinnor och män är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Anmäl dig nu! 

Välj det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen är kostnadsfri. 

Förkunskapskrav

Både kvinnor och män är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Örnsköldsvik
Klockan 18:00-21:00 Plats: Gnistan (ingång på baksidan) Björnavägen 68A, Örnsköldsvik
Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Zoom
Klockan 18:00-20:00 Länk och mer information skickas ut närmare kurstillfället.
Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Falkenberg
Kl 18.00-21.00. På Mötesplats Mölle, Möllegatan 11B, Falkenberg
Utbildning Plats Datum Sök senast
När det oväntade händer Hässelby
Tid: 18:30-21:00. Plats: Cronqvist, Astrakangatan 19, 165 52 Hässelby (På baksidan av förvaltningshuset). Mer information kommer i antagningsbeskedet.