Registrator | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Registrator

Myndigheter har ett lagstadgat krav att föra register över de allmänna handlingar som finns vid myndigheten men också att behandla förfrågningar från allmänheten att ta del av handlingar. Vid myndigheten är det registraturen som säkerställer att alla allmänna handlingar är registrerade. Uppgiften är viktig utifrån offentlighetsprincipen och därmed för upprätthållandet av vår demokrati.

Som registrator kommer du att kunna tjänstgöra på myndigheter under vardag, kris och krig. Rollen innebär att du stödjer ordinarie personal som arbetar på myndighetens registratur. Du kan kallas in både vid övningar, under skarpa händelser samt i vardagen för att stödja och skapa uthållighet.

Efter godkänt genomförande av grundutbildningen till registrator har du möjlighet att skriva avtal med myndighet som har anmält behov av stöd i sin registratur.

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Vem kan söka

Har civilt avtal/överenskommelse, Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Svensk medborgare.
Gk stabsassistent civil och Samverkan och ledning.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.