Registratorsassistent

Myndigheter har ett lagstadgat krav att föra register över de allmänna handlingar som finns vid myndigheten men också att behandla förfrågningar från allmänheten att ta del av handlingar. Vid myndigheten är det registraturen som säkerställer att alla allmänna handlingar är registrerade. Uppgiften är viktig utifrån offentlighetsprincipen och därmed för upprätthållandet av vår demokrati.

Som registratorsassistent kommer du att kunna tjänstgöra på myndigheter under vardag, kris och krig. Rollen innebär att du stödjer ordinarie personal som arbetar på myndighetens registratur. Du kan kallas in både vid övningar, under skarpa händelser samt i vardagen för att stödja och skapa uthållighet.

Efter godkänt genomförande av grundutbildningen till registratorsassistent har du möjlighet att skriva avtal med myndighet som har anmält behov av stöd i sin registratur.

I utbildningen ingår ca 30h distansutbildning vilket även inkluderar obligatoriskt uppstartsmöte och webbmöten under tiden. Du kommer behöva ha med dig egen bärbar dator till kurstillfället.

Förkunskapskrav

Svensk medborgare.
Gk stabsassistent civil och Samverkan och ledning.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Antagningsprocess

  1. Preliminär antagning sker utifrån att du har sökt och uppfyller förkunskapskraven
  2. Obligatoriskt uppstartsmöte  - efter detta möte sker slutlig antagning
  3. Antagning sker och du får inloggningsuppgifter till lärplattformen
  4. Du påbörjar distansmomentet
  5. Webbmöte under distansmomentet -  tre tillfällen under 2-3 timmar
  6. Bedömning på distansmomentet - godkänt resultat krävs för att delta vid den gemensamma kursträffen
  7. Gemensam kursträff

Kurser som ingår för att bli registratorsassistent i civil myndighet

De här utbildningarna ingår i din befattningsutbildning till registratorsassistent i civil myndighet. Här kan du se vilka datum kurserna genomförs.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Gk stabsassistent civil Grundläggande utbildning för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, länsstyrelse eller nationell myndighet. 3
Samverkan och ledning Vidareutbildning för dig som har ett civilt avtal eller överenskommelse. 3
Ledarskap – min roll som stabsmedlem Ledarskap – min roll som stabsmedlem är till för dig som har ett civilt avtal där du är en del i en stab. 2