Registratorsassistent | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Registratorsassistent

Myndigheter har ett lagstadgat krav att föra register över de allmänna handlingar som finns vid myndigheten men också att behandla förfrågningar från allmänheten att ta del av handlingar. Vid myndigheten är det registraturen som säkerställer att alla allmänna handlingar är registrerade. Uppgiften är viktig utifrån offentlighetsprincipen och därmed för upprätthållandet av vår demokrati.

Som registratorsassistent kommer du att kunna tjänstgöra på myndigheter under vardag, kris och krig. Rollen innebär att du stödjer ordinarie personal som arbetar på myndighetens registratur. Du kan kallas in både vid övningar, under skarpa händelser samt i vardagen för att stödja och skapa uthållighet.

Efter godkänt genomförande av grundutbildningen till registratorsassistent har du möjlighet att skriva avtal med myndighet som har anmält behov av stöd i sin registratur.

I utbildningen ingår ca 30h distansutbildning vilket även inkluderar obligatoriskt uppstartsmöte och webbmöten under tiden. Du kommer behöva ha med dig egen bärbar dator till kurstillfället.

Antagningsprocess:

  1. Preliminär antagning sker utifrån att du har sökt och uppfyller förkunskapkraven
  2. Obligatoriskt uppstartsmöte 8 november kl 18.30-20.30 - efter detta möte sker slutlig antagning
  3. Antagning sker och du får inloggningsuppgifter till lärplattformen
  4. Du påbörjar distansmomentet
  5. Webbmöte under distansmomentet -  24 nov, 6 dec och 15 dec, kvällstid med början 18.30 eller 19.00 under 2-3 timmar
  6. Bedömning på distansmomentet - godkänt resultat krävs för att delta vid den gemensamma kursträffen
  7. Gemensam kursträff

 

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Vem kan söka

Har civilt avtal/överenskommelse, Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Svensk medborgare.
Gk stabsassistent civil och Samverkan och ledning.

Kommande kurser

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.