RU för stabsassistenter FM

Tycker du precis som många andra att det är svårt att komma ihåg allt som en stabsassistent gör? Att det känns som att det är en uppförsbacke i starten på ett övningstillfälle? Är du osäker på någon del i expeditionstjänsten? Eller vill du bara testa dina kunskaper? Då ska du gå in på itslearning och genomföra kursen: Repetitionsutbildning Stabsassistent!

Repetitionsutbildning Stabsassistent är ett komplement till alla stabsassistenter då vår verksamhet ständigt är i rörelse, med uppdateringar, ändringar och omfall.

I den webbaserade kursen på itslearning kommer du att finna 3 ämnesområden;

  • Expeditionstjänst
  • Karttjänst
  • Sambandstjänst

Ämnesområdena är uppdelade i Uppdatera, Repetera samt vissa delar Fördjupning.

Ämnesområden är inte tidsatta utan du kan repetera kunskapen efter dina förutsättningar och när tid finnes.

Kursen är helt på frivillig basis. Du får inget betyg och ingen ersättning. Kursen kommer ge dig något annat, KUNSKAP. Det är en vara som ständigt behöver omvårdnad. Har du koll på den senaste handboken? Hur tar du ut koordinater på kartan? Vem fyller i vad på en M-blankett?

Du behöver en dator eller en platta samt inloggning till lärplattformen itslearning. Har du ingen inloggning så kommer det att ansökans om det vid antagningen.

Förkunskapskrav

Genomförd gk expeditionstjänst, gk ledningsstöd eller gk stabsassistent FM med godkända betyg.

Antagning sker löpande.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
RU för stabsassistenter FM Digitalt genomförande -
Antagning sker löpande.