Samverkan och ledning

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar.

Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar. De ska ge vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar.

Utbildningen ger dig fördjupad och utökad kunskap om vad gemensamma grunder för ledning och samverkan innebär. Det gör att du förstår grundläggande förhållningssätt, arbetssätt och terminologi.

Under utbildningen får du kunskap om krisberedskapsförordningen, gemensamma grunder, roller och ansvar, sekretess och säkerhetsklassning samt arbetet med civilt försvar och totalförsvaret. Utbildningen är två dagar.

Förkunskapskrav

Stabskunskap, t ex Gk stabsassistent civil eller stabs- informationsstöd.

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen finns för tillfället utlagda.

Vidareutbildning för civila stabsassistenter

För dig som har ett avtal eller överenskommelse med civil myndighet eller Svenska Lottakårens Stabspool finns flera möjligheter att vidareutbilda dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Rakel Utbildning i radiokommunikationssystemet Rakel för dig som är stabsassistent med civil inriktning. Inga kommande
Utbildarens roll civila befattningar Den här utbildningen vänder sig till dig som funderar på att bli instruktör på någon av våra civila befattningar. Inga kommande
Instruktör grunder - civila befattningar Grundutbildning för att bli instruktör på civila befattningar. 5