Samverkan och ledning | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan och ledning

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar. De ska ge vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. 

Utbildningen ger dig fördjupad och utökad kunskap om vad gemensamma grunder för ledning och samverkan innebär. Det gör att du förstår grundläggande förhållningssätt, arbetssätt och terminologi.

Under utbildningen får du kunskap om krisberedskapsförordningen, gemensamma grunder, roller och ansvar, sekretess och säkerhetsklassning samt arbetet med civilt försvar och totalförsvaret. Utbildningen är två dagar.

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Vem kan söka

Har civilt avtal/överenskommelse, Medlem i frivillig försvarsorganisation

Förkunskapskrav

Stabskunskap, t ex Gk stabsassistent civil eller stabs- informationsstöd.

Kommande kurser

Plats

Stockholm

Datum

2021-12-04 – 2021-12-05

Sök senast

2021-09-30

Ansökningsdatum passerat

Rikstäckande antagning! OBS: En digital förutbildning som genomförs under hösten ingår i kursen och är en förutsättning för deltagandet i den praktiska delen av utbildningen.

Plats

Stockholm

Datum

2022-12-03 – 2022-12-04

Sök senast

2022-09-11

Rikstäckande antagning! OBS: En digital förutbildning som genomförs under hösten ingår i kursen och är en förutsättning för deltagandet i den praktiska delen av utbildningen.