Stabs- och informationsstöd | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Stabs- och informationsstöd

Grundläggande utbildning för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, landsting, länsstyrelse eller myndighet.

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning.

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab.

Ännu inget avtal? Då ska du göra en utbildningsplan

Du som ännu inte har ett avtal behöver göra en utbildningsplan och i den anger du vilket tillfälle du vill göra din grundutbildning i stabs. Du söker istället mot befattningen som stabsassistent i Stabspoolen.

Ansök Utbildningstyp

Göra en insats för samhällets krisberedskap

Vem kan söka

Medlem i frivillig försvarsorganisation, Har avtal

Kommande kurser

Plats

Älvkarleö herrgård

Datum

2019-11-08 – 2019-11-10

Sök senast

2019-09-08

Ansökningsdatum passerat

Det här gäller under utbildningen

  • Under utbildningen har du rätt till fria resor, fri mat och boende samt dagpenning.
  • Du är försäkrad

Förmåner

När du går utbildning genom Svenska Lottakåren har du olika förmåner.

Läs om förmåner

Resepolicy

Du bokar själv din resa till och från utbildningen enligt gällande regler.

Läs resepolicyn

Personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs personuppgiftspolicyn