Stabsassistenter i ett stabsrum

Stabs- och sambandsgruppchef i Hemvärnet

Som gruppchef i staben så leder du upprättandet utav grupperingsplats, säkerställer att det finns samband med högre chef och era direkt underställda chefer. Du ansvara för arbetsfördelning i de olika ledningslagen för stabsassistenter, signalister och underrättelseassistenter beroende på vilken stab som du tjänstgör i.

Under upprättandet utav stabsplatsen så leder du de som upprättar antenner, stabstält och inredning utav dessa så att meddelandets väg är smidig och logisk i arbetet i staben. Du fördelar soldaterna i din grupp till de olika ledningslagen samt ingår i ett med. Behövs det utbildas i några utav delarna expeditionstjänst, sambandstjänst eller karttjänst så gör du det efter behov.

Inför kursen genomför du distansutbildning på 30h via Försvarsmaktens lärplattform.

När du har gått gruppchefskursen så kan du följande.

 • Upprätta, bryta och betjäna stabs- och ledningssystem.
 • Planera, leda/genomföra sambandsrekognosering.
 • Leda upprättandet utav stabsplats.
 • Detaljrekognocering av grupperingsplats.
 • Planering och arbetsledning av din grupp.
 • Ledarskap och ordergivning.
 • Leda omgruppering av staben.
 • El-utbildning samt utbildning på elverk.
 • Hemvärnets organisation
 • Signalskyddstjänst.
 • Karttjänst.

I Hemvärnet finns det stab/sambandsgruppchef, antingen i ett insatskompani eller ett bevakningskompani. sambandsgruppchef eller stabsgruppchef i en bataljonsstab skriver du ett avtal om 5, 8 eller 9 dygn. Du genomför därefter varje år dina avtalsdygn.

Förkunskapskrav

Du har avtal som stabsassistent eller signalist i Hemvärnet. Under utbildningen behöver du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation (FFO).
Grundutbildning stabsassistent eller signalist kurs 1, 2 och 3 med betyget godkänd.
Är stabsass eller signalist och har fullgjort ditt avtal under minst två år.
Skriftligt intyg ifrån ditt förband att du har eller är på väg mot befattningen stabs-och sambandsgruppchef i ett kompani, sambandsgruppchef eller stabsgruppchef i en bataljon.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
Stabs- och sambandsgruppchef i Hemvärnet Karlskrona -
Ansökningsdatum passerat

Vidareutbildning för stabsassistenter i Försvarsmakten

Som stabsassistent med avtal i Försvarsmakten har du flera möjligheter att vidareutveckla dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
RU för stabsassistenter FM Repetitionsutbildning (RU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten.

Antagning sker löpande

IK P - Stabsassistent Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer. 3