Kvinna för kart

Stabsassistent i Försvarsmakten

In i stabsrummet kommer en officer med två rapporter som snabbt måste iväg till högre chef. Du kontrollerar information om mottagare, sekretessgrad och prioritet innan du lämnar över den till signalisten som skickar iväg den med lämpligt sambandsmedel. Den andra rapporten överräcker du i ett särskilt kuvert till ordonnansen som snabbt försvinner ut i natten. Du registrerar i verksamhetsjournalen så att informationen kan spåras.

Befattningen som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du hanterar denna information i enlighet med fastställda rutiner, lagar och bestämmelser. Du hanterar även olika tekniska system, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare genom att sammanställa information och presentera den på ett överskådligt sätt.

Som stabsassistent behöver du kunna samarbeta med andra under stor tidspress med bibehållet lugn, fokus och noggrannhet. Du är serviceinriktad och kommunikativ. Du är intresserad av att förena krävande teori med praktisk verksamhet och har lätt för att framställa information i tal såväl som skrift.

Som stabsassistent i Försvarsmakten övar du mellan 5 och 10 dagar enligt ditt avtal. Du kan placeras i Hemvärnet, på militärregional stab eller på en flygflottilj.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Du behöver vara fullt frisk, ej ha insulinbehandlad diabetes eller några allergier. Du får inte vara sjukskriven eller sjukpensionär. Läs mer i vår hälsopolicy.

Utbildningsgång

  1. Sök befattning Stabassistent med din önskade inriktning
  2. Skriv utbildningsplan och utbildningsavtal med din kår. Det här steget behöver påbörjas sex månader innan startdatum på din planerade GU-F. 
  3. GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga), 2 veckor + distansutbildning innan. Om du genomfört värnplikt, GMU eller motsvarande sedan tidigare behöver du inte genomföra GU-F.
  4. Befattningsutbildning stabsassistent, 2 veckor + 30h distansutbildning innan.
  5. Skriver avtal

Har du redan ett avtal och ska vidareutbilda dig till stabsassistent i Hemvärnet?

Då ska du söka direkt till Gk stabsassistent Hv. Din närmsta militära chef behöver styrka att du ska placeras som stabsassistent.

Kurser som ingår för att bli stabsassistent i Försvarsmakten

De här utbildningarna ingår i din befattningsutbildning till stabsassistent i Försvarsmakten Här kan du se vilka datum kurserna genomförs.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
GU-F GU-F (grundutbildning för frivilliga) är första steget för dig som vill utbilda dig till specialist i Försvarsmakten.

Genomförs av annan organisation

GK Stabsassistent HV 7

Vidareutbildning för stabsassistenter i Hemvärnet

När du är färdigutbildad stabsassistent och har ditt tjänstgöringsavtal med Hemvärnet kan du fortsätta utveckla dig.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
KU Stabsassistent HV Kompletteringsutbildning (KU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten. Inga kommande
GB Stabs- och sambandsgruppchef Som gruppbefäl leder du arbetet i stabsgruppen eller stabs-/sambandsgruppen. 1
Ambassadörskonferens för fältkock och stab Konferens för dig som är utbildad ambassadör, stab eller fältkock, för att fylla på kunskaperna.
Vi söker även nya ambassadörer då vi behöver minst ett par i varje militärregion. För dig blir detta starten på din utbildning till ambassadör.
Inga kommande
IK T - Stabsassistent Tillämpningsskede för blivande stabsinstruktörer. 1
RU för stabsassistenter FM Repetitionsutbildning (KU) för dig som har ett avtal som stabsassistent i Försvarsmakten. Inga kommande